sobota, 06 czerwca 2020, imieniny: Dominika, Norbert
Artykuły
Mieszkańcy Jasła mówią nie dla pomysłu senator Alicji Zając i radnej Marii Szańcy - Czy zmienią ulicę Tkaczowa na Księdza Ignacego Tokarczuka
06 grudnia 2013 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Do Urzędu Miasta Jasła  wpłynął wniosek senator Alicji Zając oraz radnej Rady Miejskiej Jasła Marii Szańca,  o zmianę ulicy Tkaczowa na ulicę imienia Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Jasło -  ul. Tkaczowa, Jana Tkaczowa, czy też Ferdynanda Tkaczowa

Mieszkańcy ulicy Tkaczowa w Jaśle wyrazili swój sprzeciw i oburzenie w sprawie propozycji Alicji Zając i Marii Szańcy.  Również Zarząd osiedla "Śródmieście" jest przeciwny zmianie nazwy ulicy Tkaczowa.

Pismo skierowane przez zastępcę  burmistrza Jasła Antoniego Pikula  do przewodniczącego Zarządu osiedla Jasło "Śródmieście" Tomasza Kasprzyka

Pismo skierowane do mieszkańców ulicy Jana Tkaczowa w Jaśle przez Zarząd osiedla "Śródmieście", w sprawie wyrażenia opinii co do zmiany nazwy ulicy

W Jaśle nie chcą zmiany ulicy Tkaczowa na ulicę księdza Ignacego Tokarczuka.

Krystyna Rumińska

- Mnie nie przeszkadza ta nazwa ulicy. Niech wnioskodawczyni zajmie się tworzeniem nowym miejsc pracy dla młodych ludzi. Czy ktoś policzył koszty jakie poniosą mieszkańcy? - powiedziała Krystyna Rumińska.

Grażyna Kawa

Co oni mają do ulicy Tkaczowa? Mnie ta nazwa ulicy odpowiada. W przypadku jej zmiany, zajdzie konieczność wymiany dokumentów, w tym dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych, polis, ksiąg wieczystych, itd. Będą to duże koszty w przypadku mojej 6-cio osobowej rodziny. Jak tak można postępować, jak można tak traktować mieszkańców? Ludzie są oburzeni propozycją zmiany nazwy ulicy Tkaczowa – powiedział mi Grażyna Kawa, mieszkanka ulicy Tkaczowa.

Andrzej Gleń

- Jestem przeciwny zmianie nazwy ulicy Tkaczowa na ulicę Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. W czym i komu ta nazwa ulicy przeszkadza. Proszę sobie policzyć jakie koszty poniesieniemy. Jestem przeciwny zmianie nazwy ulicy Tkaczowa na ulicę księdza Ignacego Tokarczuka – mówił Andrzej Gleń, mieszkaniec ulicy Tkaczowa.

Po co komuś ta zmiana. Może wnioskodawczynie chcą się pokazać, że "coś się działa". Przecież wybory się zbliżają   – mówi kolejny mieszkaniec tej ulicy.

Tomasz Kasprzyk - przewodniczący Zarządu osiedla Jasło " Śródmieście"

- Zarząd osiedla Jasło " Śródmieście" negatywnie opiniuje propozycję zmiany nazwy ulicy Tkaczowa na ulicę Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - podał nam Tomasz Kasprzyk, przewodniczący Zarządu osiedla Jasło " Śródmieście"

Co w tej sprawie ma do powiedzenia senator Alicja Zając

- Podczas promocji książki u oo. Franciszkanów w Jaśle, wśród uczestników, została zgłoszona inicjatywa nadania jednej z ulic w Jaśle im. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Propozycja padła na przykład na ul. Tkaczowa - podała nam Alicja Zając, senator RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości .

Alicja Zając - senator RP, wnioskodawczyni zmiany nazwy ulicy Tkaczowa w Jaśle

- Wystosowałam pismo z zapytaniem do Przewodniczącej Rady Miejskiej Jasła Pani Elżbiety Bernal. Rada Miejska Jasła zwróciła uwagę na życiorys Jana Tkaczowa, żołnierza I Wojny Światowej w szeregach armii austriackiej, działacza ZLCh „Samopomoc”, Związku Młodzieży Komunistycznej, Komunistycznej Partii Polski, więzienia politycznego (1933-36), uczestnika wojny domowej w Hiszpanii (1937-38), straconego w ZSSR w 1938r.

W związku z powyższym zaproponowano nadanie imienia Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka ronda u zbiegu ulic Floriańskiej i Kasprowicza.

- W mojej ocenie rondo to jest mało reprezentatywne, dlatego po rozmowie z Burmistrzem Miasta Jasła Panem Andrzejem Czerneckim zaproponowałam rondo przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca NMP, mieszczące się na ul. Św. Jana z Dukli 4 w Jaśle. Na obecnym etapie sprawa jest w toku - pisze Alicja Zając.

Co w tej sprawie ma do powiedzenia Maria Szańca

Maria Szańca - radna Rady Miejskiej Jasła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wnioskodawczyni zmiany nazwy ulicy Tkaczowa w Jaśle

- Odstępuję od propozycji zmiany nazwy ulicy Tkaczowa na ulicę księdza Ignacego Tokarczuka. Padła inna propozycja. Rondo przy ulicy Floriańskiej będzie nosiło nazwę księdza Ignacego Tokarczuka - powiedziała nam Maria Szańca, radna Rady Miejskiej Jasła z Prawa i Sprawiedliwości.

Agata Koba - rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jasła

Co w tej sprawie mówi Urząd Miejski w Jaśle

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 1 grudnia 2013 roku (przesłane pocztą elektroniczną) w sprawie udzielenia informacji dotyczącej pisma Pani Senator Alicji Zając w sprawie nadania jednej z ulic miasta Jasła imienia Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka informuję:

Do Elżbiety Bernal, przewodniczącej Rady Miejskiej Jasła wpłynęło pismo Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicji Zając w sprawie „(…) poczynienia formalnych kroków zmierzających do nadania jednej z ulic miasta Jasła imienia Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – Honorowego Obywatela Miasta Jasła.” W piśmie tym zawarta została również sugestia aby Pani Przewodnicząca i Radni Rady Miejskiej (…) przy wyborze ulicy, która nosiła będzie imię Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka wzięli pod uwagę możliwość zmiany nazwy ulicy na przykład ulicy Tkaczowa (…). Natomiast mając na uwadze ewentualną zgodę Senator RP Alicji Zając na udostępnienie całej treści skierowanego pisma, proszę o zwrócenie się z prośbą do biura senatorskiego Pani Senator.

Poruszona przez Panią Senator sprawa była przedmiotem obrad komisji merytorycznej Rady Miejskiej Jasła tj. Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Kultury RMJ. Komisja poddała analizie zarówno koszty, jak i inne uciążliwości, jakie rodzi dla mieszkańców i podmiotów tam zarejestrowanych zmiana nazwy ulicy oraz zwróciła uwagę, że istotna jest aprobata podmiotów, których te działania miałaby dotyczyć. Komisja zaproponowała nazwania imieniem Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka ronda u zbiegu ulic Floriańskiej i Kasprowicza.

Ponadto informuję, iż Urząd Miasta nie wysyłał pism do mieszkańców ul. Tkaczowa w sprawie zmiany nazwy ulicy. Sprawa została przekazana Zarządowi Osiedla Jasło – Śródmieście celem wydania opinii - podała nam Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jasła.

Jasło ul. Floriańska ( rondo, które ma nosić imię Księdza Arcybiskupa Ignacego Takarczuka)

W opracowaniu "Jasielskie ulice" autorstwa Mieczysława Mikulskiego, Zdzisława Świstaka oraz Henryka Zycha,  wykazana jest ulica Ferdynanda Tkaczowa. 

Opracowanie : "Jasielskie ulice" - autor: Mieczysław Mikulski, Zdzisław Świstak,Henryk Zych. 

Jaki Tkaczow jest patronem jasielskiej ulicy?

W wykazie nazw ulic jasielskich sporządzonym przez w marcu 2011 roku przez Wydzial Urbanistyki i Geodezji UM Jasła, w poz. 148 ujęto zapis, potwierdzający, że w Jaśle jest ulica Ferdynanda Tkaczowa. Wykaz ten został podpisany przez kierownika Wydziału Sławę Liniewską.

Oficjany wykaz jasielskich ulic opracowany w 2011 roku przez Wydział Urbanistyki i Geodezji Urzędu Miasta Jasła  - poz. 148 - ulica Ferdynanda Tkaczowa

W Wydziale Ewidencji Ludności UM Jasła nie ma ulicy Ferdynanda Tkaczowa, lecz tylko i wyłącznie ulica Tkaczowa. Nikt, choćby taki wniosek złożył,  nie zostanie zameldowanyw Jaśle  przy ulicy Jana Tkaczowa, Ferdynanda Tkaczowa, lecz tylko przy ulicy Tkaczowa.

Jasło ul. J.Tkaczowa

Nasze ustalenia w sprawie nazwy ulicy Tkaczowa

Tabliczki informacyjne na budynkach noszą zapis, że jest to ulica J. Tkaczowa. Również w piśmie skierowanym do Zarządu osiedla "Śródmieście"przez wiceburmistrza Antoniego Pikula, czytamy, że w Jaśle mamy ulicę Jana Tkaczowa. 

Przeprowadziłem rozmowy z mieszkańcami Jasła, którzy twierdzą, że ulica Tkaczowa w Jaśle, miała nazwę Jana Tkaczowa.

Leszek Znamirowski - wiceburmistrz Miasta Jasła

Co o nazwie ulicy mówi wiceburmistrz Jasła Leszek Znamirowski

Ulica Tkaczowa przed wojną nosiła nazwę Nowa. Zmiana nazwy ulicy nastąpiła najprawdopodobniej pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Posiadam oficjalny dokument z dnia 14.12.1956 roku adresowany na ulicę Nową. Natomiast początkiem lat sześćdziesiątych listy, czy pisma urzędowe przychodziły już z adresami na ulicę Tkaczowa. Dla mnie i mieszkańców tej ulicy nie ulega wątpliwości, że chodzi o ulicę Jana Tkaczowa. Wszystkie tablice na budynkach z numerami domów posiadają oznakowanie J.Tkaczowa. Na jedynym bloku posadowionym na tej ulicy przez długi czas widniała tablica informacyjna z pełnym brzmieniem - Jana Tkaczowa. W pamięci mieszkańców, jeśli chodzi o nazwę ulicy utkwił Jan nie Ferdynand - powiedział nam Leszek Znamirowski .

Tak więc w oficjalnym obiegu w Urzędzie Miasta Jasła funkcjonują trzy nazwy ulicy Tkaczowa. Ewidencja  Ludności, Ewidencja Działalności Gospodarczej używa ulicy Tkaczowa - bez imienia. Wydział Oświaty używa nazwy ulicy Ferdynanda Tkaczowa, a wiceburmsitrz Anotni Pikul w piśmie skierowanym do Zarządu osiedla "Śródmieście" używa nazwy ulicy Jana Tkaczowa. Czy i kiedy radni Rady Miejskiej Jasła podejmą uchwałę w sprawie określenia faktycznej nazwy ulicy Tkaczowa w Jaśle? 

Muzem Regionalne w Jaśle nie posiada w swoich zasobach żadnych dokumentów dotyczących nazewnictwa ulicy Tkaczowa w Jaśle.

O co więc chodziło senator Alicji Zając i radnej Marii Szańcy, które złożyły wnioski o zmianę nazwy ulicy Tkaczowa. Przecież Jan Tkaczow, to żaden kat, czy też morderca. W czym się im ten Tkaczow nie podoba. Obawiamy się o to, że te dwie Panie mogą wpaść na pomysł i zechcą złożyć kolejny  wniosek o zmianę ulicy - mówią rozgoryczeni mieszkańcy Jasła.

Mariusz Świątek -  historyk, kustosz Muzeum Regionalnego w Jaśle

Kim byli bracia Tkaczow - biogramy przesłane przez znanego jasielskiego historyka Mariusza Świątka

Bracia Tkaczow pochodzili z Boguchwały, byli aktywnymi działaczami lewicowymi.

Ferdynand Tkaczow (1902-1937 lub 38) - działacz ludowy i robotniczy, redaktor, poseł na Sejm.Urodzony w Boguchwale. Aktywny działacz Samopomocy Chłopskiej. Jako jej przedstawiciel został wybrany posłem do sejmu w 1930 r. Dał się poznać jako dobry mówca i organizator. Jego aktywność spotkała się represjami ze strony władz. Jego poczynania były śledzone przez policję i jej Komendant Główny Kordian Zamorski wystąpił do Sejmu z wnioskiem o pozbawienie Ferdynanda Tkaczowa immunitetu i wydanie go władzom sądowym. Zagrożony aresztowaniem udał się do Francji i Niemiec gdzie pracował w międzynarodówce chłopskiej. Po powrocie do kraju jako członek Komitetu Centralnego KPP był kierownikiem referatu rolnego. Potem udał się do Związku Radzieckiego gdzie w 1937 lub 1938 r. padł ofiarą czystek. Zrehabilitowany po 1956 r.

Jan Tkaczow – (1885-1938)  Przed I wojną światową zdobył średnie wykształcenie. Został wcielony do armii austriackiej i walczył w I wojnie światowej. Po zakończeniu przeszedł do armii polskiej. Służył jako oficer w Oficer 11 pp w Tarnowskich Górach. W 1924 r. w stopniu kapitana odszedł z wojska a właściwie został usunięty za lewicową agitację. Był aktywnym działaczem Samopomocy Chłopskiej na terenie powiatu rzeszowskiego, przeworskiego strzyżowskiego i łańcuckiego. Za swą działalność został aresztowany w 1933 r. i przesiedział w wiezieniu 32 miesiące. Po wyjściu na wolność jako ochotnik udał się wiosną 1937 r. do Hiszpanii by wziąć udział w wojnie domowej po stronie republiki. Jako oficer został dowódcą VI batalionu w Brygadzie im. Jarosława Dąbrowskiego a w lipcu 1937 r. został dowódcą nowo formowanego batalionu im. Palafoxa. Zginął w okolicach Estramadury w dniu 16 lutego 1938 r. w walkach o wzgórze Sierra Qemada. Po 1945 r. jego imię nosiły ulice na terenie Podkarpacia i WSK w Rzeszowie.

Józef Tkaczow ( 1899-1972) - pierwszy dyrektor kliniki MSW w Rzeszowie, długoletni przewodniczący ZW ZBOWiD. Działacz KPP, KZMP, PPR.Jako lekarz nie znalazł stałego zatrudnienia w okresie międzywojennym. Ze wszystkich szpitali był zwalniany za sympatie polityczne braci, zajmował się doraźnym leczeniem ludności w okolicach Boguchwały. Został aresztowany w 1942 r. Więziony był w wiezieniu w Tarnowie a następnie w obozach w Pustkowie, Sachsenhausen i Bergen Balsen. Po wyzwoleniu obozu przez kilka miesięcy pracował w obozowym szpitalu. Jesienią 1945 r. powrócił do Polski. Po rekonwalescencji podjął prace jako lekarz w WU BP. Przyczynił się do rozbudowy szpitala MSW a ostatecznie zdołał uzyskać zgodę na budowę nowego szpitala MSW w Rzeszowie.

Stanisław Tkaczow 1913-1969) – aktywny działacz KZMP i KPP działacz polityczny i społeczny. We wrześniu 1939 r. przedostał się na teren ZSRR. Do kraju powrócił wraz z Armią Czerwoną w sierpniu 1944 r. poświęca się organizacji Rad Narodowych na terenie Rzeszowszczyzny. Zostaje pierwszym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie i pierwszym wojewodą rzeszowskim. Był posłem do Krajowej Rady Narodowej. Został przeniesiony do Warszawy i powierzono mu stanowisko ministra lasów w Rządzie Jedności Narodowej, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa Reformy Rolnej i PGR. Został powołany na pełnomocnika rządu do spraw terenów zaniedbanych w województwach lubelskim i rzeszowskim. Pełnił funkcje ambasadora w Mongolii i wiceprezesa ZUS. Został wybrany zastępcą członka KC PZPR. Zginął w katastrofie lotniczej w Zawoi 2 kwietnia 1969 r.

W celu jednoznacznego określenia nazwy ulicy, niezbędne jest dotarcie do dokumentów archiwalnych  Miasta Jasła z lat 60-tych. W tym celu zwróciłem się do  Archiwum Państwowego w Rzeszowie,  Oddziału w Sanoku o odszukanie stosownej Uchwały. Do sprawy wrócimy.

Stanisław Grzywacz

Liczba odsłon: 11710


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
DZISIAJ ŚWIATOWY DZIEŃ ROWERU
04 czerwca 2020
Światowy Dzień Roweru obchodzony jest od 2018 roku. Ideą tego dnia jest promowanie roweru jako nieza..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020