środa, 28 czerwca 2017, imieniny: Ireneusz, Józef
Artykuły
Jasielski KRUS udziela informacji o parkingu tylko na pisemny wniosek
22 lutego 2012 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło
W Jaśle przy ulicy Mickiewicza 4A mieści się Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kierownikiem placówki jest Jan Konieczny, a załatwiane są tu sprawy mieszkańców ze wszystkich gmin powiatu jasielskiego.

Spracowani rolnicy załatwiają w jasielskiej placówce terenowej swoje naistotniejsze sprawy, w tym również orzeczenia komisji lekarskiej.  Wydaje się być normalnym, że parking przed budynkiem KRUS-u jest w części przeznaczony dla petentów. Tak jest, ale nie w Jaśle.

Ktoś w Jaśle kłamie - co mówią pracownicy ochrony KRUS-u

- Ten plac jest KRUS-u. Ten parking przed wejściem do budynku jest tylko dla pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tylko i wyłacznie. Po to są te barierki, po to jesteśmy zatrudnieni, żeby tego pilnować. Pan tu nie może stanać. My pana wyprosimy. Nam tak powiedziano i my się tego trzymamy - mówią mi pracownicy ochrony.

Co powiedział kierownik placówki Jan Konieczny

- Ten parking przed wejściem do budynku jest dla petentów KRUS-u. Pan jako interesant może tu przed budynkiem stanąć, zaparkować samochód - mówił kierownik.

- Nie, ja nie mogę zaparkować samochodu przed budynkiem KRUS-u, bo pracownik ochrony stwierdził, że jest to parking tylko i wyłacznie dla pracowników KRUS-u - odpowiadam.

- Niech pan zwróci się do mnie w formie pisemnej na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, to ja panu na to pytanie odpowiem - mówił Jan Konieczny.

- Czy wszyscy petenci załatwiający sprawy w KRUS-Jasło mają zwracać się do Pana w formie pisemnej i pytać, czy parking jest dla pracowników, czy też petentów - pytałem.

- Najwidoczniej pytanie moje było bardzo trudne i skomplikowane - bo odpowiedzi nie uzyskałem.

Kto mówi prawdę, a kto klamie

Mamy nadzieję, że  odpowiednie komórki kontrolne KRUS w Warszawie sprawdzą i wyjaśnią zapracowanym rolnikom, czy parking przed budynkiem KRUS-u w Jaśle jest dla pracowników, czy też są wydzielone miejsca dla petentów, oprócz tego dla inwalidy.

Kolejna niespodzianka w pobliżu budynku KRUS-u

Wychodząc z budynku zostaję poinformowany, że na budynku KRUS-u zwisają sople lodu oraz nawisy śniegu, które zagrażają przechodzącym osobom. Informuję o tym ochronę, prosząc o przekazanie tej informacji kierownikowi placówki Janowi Koniecznemu.

Co się wydarzyło na terenie należącym do jasielskiego KRUS-u

Tuż za budynkiem Przychodni Zdrowia przy ulicy Mickiewicza, na placu należącym do KRUS-u został zaparkowany samochód osobowy. Spadające z dachu przychodni nawisy śniegu uszkodziły dach tego pojazdu. W tym samym czasie z dachu budynku KRUS zaczęły spadać na chodnik sople lodu. W naszej obecności pracownik ochrony odgradza zagrożone miejsce.

Poszkodowany wzywa Straż Miejską w Jaśle, która podjęła czynności w sprawie nawisów śniegu oraz spadających sopli lodu, które zagrażały życiu i zdrowiu przechodniów.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpią zmiany kadrowe i poszkodowani w wypadkach rolnicy zgłaszający się do Komisji Lekarskiej KRUS w Jaśle nie będą musieli parkować samochodów na obrzeżach Jasła, po czym "o kulach" udawać się do siedziby KRUS, by przed wejściem do budynku zobaczyć zaparkowane samochody pracowników tej placówki.

Wydaje się, że nie jest to jedna z form rehablilitacji podkarpackich rolników. 

Stanisław Grzywacz

Liczba odsłon: 4493


nick:
*

Wykonaj działanie:

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~vb  |  sobota, 25 lutego 2012 14:39
NIEKTORZY TO durnie aż do bólu ...KRUS to urząd działający z naszych podatkow i łachy nie robią że pracują ...a parking powinien byc dla tych ktorzy ich opłacają (klienci )...a nie dla służby czyli urzędasów ....
#2  ~asd  |  sobota, 25 lutego 2012 08:25
na zdjęciu II
od lewej samochody
1 kierownika
2 ochroniarza
3,4 praconików
5 lekarza
6 pracownicy która przy cofaniu chciała mnie rozjechać (pozdrawia gość z czarnego Clio)
#3  ~lolo  |  piątek, 24 lutego 2012 21:14
Ale się spisałeś komentarza Stasiu G. Tylko szkoda że sam sobie wystawiasz komentarze:) buhahahahahahahahah
#4  ~N  |  piątek, 24 lutego 2012 13:10
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)Rozdział 1

Przepisy ogólneArt. 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

2. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

2. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych,

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.Art. 4. 1. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

1) organy władzy publicznej,

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), oraz partie polityczne.

3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.Art. 5. 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji.

4. Ograniczenia dostępu do informacji w sprawach, o których mowa w ust. 3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.
#5  ~ja  |  piątek, 24 lutego 2012 08:21
lekarz rzeczoznawca czy lekarz orzecznik? co to za wytwór? A po polskiemu to kierownictwo KRUS nie nauczyli a?
#6  ~funkcyjny  |  czwartek, 23 lutego 2012 21:59
Temu młodemu kierowcy należy się mandat za parkowanie na zieleńcu.
#7  ~parkingowy  |  czwartek, 23 lutego 2012 19:41
do tttt:
przecież to nie urzędnicy KRUS parkują - przecież oni mają dużo lepsze auta a nike takie tanie landary...
#8  ~parkingowy  |  czwartek, 23 lutego 2012 19:36
Panie redaktorze ma pan znajomości u starosty to niech pan sprawdzi do kogo należy działaka przed KRUS-em, na której jest parking dla pracowników - czy aby nie do miasta ? Zresztą nic się pan nie dowie bo plac za starostwem też zamknięty dla klientów ZUS a tam też jest komisja lekarska.
Ochroniarze z ZUS też nikogo nie wpuszczą, pewnie tylko doktorzy i dyrektorzy sobie tam wjeżdżają...
#9  ~młodzieniec  |  czwartek, 23 lutego 2012 18:56
Zarządca budynku powinien ponieść konsekwencje, chyba,że protekcja i korupcja temu zapobiegną.
#10  ~wróbelek  |  czwartek, 23 lutego 2012 18:49
Panie redaktorze zapytaj kierownika ile to kum z gminy swojej pozatrudniał - pewnie tez odpowiedzi nie otrzymasz bo będzie za trudne.
#11  ~kk  |  czwartek, 23 lutego 2012 18:45
Taaa Pan Konieczny taki rozmowny ,że woli wszystko na piśmie ,że też jeszcze się utrzymuje na stanowisku ?!
#12  ~refor-ma-tor  |  czwartek, 23 lutego 2012 18:22
Lekarz,który zna się na rzeczy to rzeczoznawca ? W końcu wszystko jasne,pacjent jest przedmiotem,a nie jak wciskano- podmiotem...
#13  ~Pytanie  |  czwartek, 23 lutego 2012 18:11
Kiedy KRUS zostanie zlikwidowany ?
#14  ~mieciu geiniek cordoba  |  czwartek, 23 lutego 2012 17:33
A trzeba było sie uczyć to też byście byli Kierownikami KRUS-u a nie rzucać kamieniami na szkołe. A teraz każdy mądry w krytykowaniu i szukaniu dziury w całym. Cool najbardziej podoba mi się określenie "zapracowany rolnik" Tak szok i śmiech na sali
#15  ~ddd  |  czwartek, 23 lutego 2012 16:03
do wiadomości pseudo kierownika - lekarz ORZECZNIK a nie rzeczoznawca
#16  ~sa  |  czwartek, 23 lutego 2012 15:18
kierowca poszkodowany powinien dostac od krus-u numer polisy i ubezpieczenia budynkuod zdarzen losowyc-firma musi byc ubezpieczona od takich wypadkow-zglosic w ubezpieczajacej firmie i dostanie odszkodowanie ,oile nie bylo zakazu parkowania.
#17  ~pepe  |  czwartek, 23 lutego 2012 11:02
Ten Konieczny to pewnie w teczce przywieziony i ma gdzieś społeczeństwo, on tam jest panem i władcą i guzik mu można zrobić. Takie jest myślenie (a raczej bezmyślność) chwilowych karierowiczów.
#18  ~Ostoń  |  czwartek, 23 lutego 2012 10:30
TRZEBA ZROBIĆ PORZĄDEN Z BLOKADAMI NA MIEJSKIEJ DRODZE PRZY PRZYCHODNI NA MIECKIEWICZA. POBUDOWALI ZAPORY PARKINGOWE JAKBY TO BYŁA ICH PRYWATNA DROGA, A NIE MIASTA, A MIASTO NIC Z TYM CHYBA NIE CHCE ZROBIC OD KILKU LAT.
#19  ~hary  |  czwartek, 23 lutego 2012 10:14
Na parkingu zrobić przesiew i urzędniczki też przesiać bo tak załatwiają klienta jak by łaskę robiły ,a jak im nie pasuje to jest wiele innych na ich miejsce
A tak po za tym to w większości urzędów by pasowało tak zrobić bo one tam siedzą żeby komuś pomóc ,a nie robić schody do nieba i utrudniać
#20  ~jalo  |  czwartek, 23 lutego 2012 09:59
wreszcie ktoś mówi o krusie jak oni traktują ludzi gorzej jeszcze jak w zusie. :P :P
#21  ~Do N  |  czwartek, 23 lutego 2012 09:51
Człowieku jak czytujesz prawo to dobrze wiesz, że wcześniej jest Art. 3.1 Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to SZCZEGÓLNIE ISTOTNE DLA INTERESU PUBLICZNEGO.
Jakoś nie widzę tu szczególnego interesu publicznego.
Z drugiej strony jeśli to ich teren ich sprawa dla kogo będzie tam parking. Tak jest w innych urzędach.
#22  ~nono  |  czwartek, 23 lutego 2012 08:55
i właśnie KRUS i ZUS POWINNI ZLIKWIDOWAĆbo to co tam się wyprawia za nasze pieniądze to zgroza ile razy tam
#23  ~Zainteresowany  |  czwartek, 23 lutego 2012 08:29
niech Pan sprawdzi parkingi przy przychodni na Mickiewicza,tam też panowie lekarze odwalli samowolke wiem bo sprawdzałem,doszło do tego że z drugiej strony przy dojeżdzie zaczeli montować koziołki ale się wkurzyłem i się okazało że są wszystkie nielegalne,po czym cześ zdjęto a resztę zalegalizowano,przy czym proszę sprawdzić lekarze zamykają na kluczyk swoje miejsca a w okolicy nie ma gdzie zaparkować.Pytanie retoryczne,przychodnia jest dla pacjentów czy dla lekarzy?
#24  ~vv  |  czwartek, 23 lutego 2012 08:20
Pani Grzywacz bardzo jest pan dowcipny :P
#25  ~N  |  czwartek, 23 lutego 2012 07:51
Ustawa o dostępie do informacji publicznej na którą powołał się Kierownik mówi jasno w Art. 10 ust. 2: 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. !!!

Albo nie zna się ustawy, na którą się powołuje, albo brak kompetencji. :(

P.S. Wartało by sprawdzić wszystkie parkingi w mieście do których różne instytucje uzurpują sobie prawo własności. Ciekaw jestem na jakiej podstawie. Ponadto w tych czasach instytucja obsługująca petentów z poza swej dzielnicy czy miasta powinna posiadać dla nich parking. W dużych miastach urzędy na szczęście przyjęły tę dobrą praktykę.
#26  ~czesio  |  czwartek, 23 lutego 2012 07:28
*
Urzędniczka do interesanta:
- Codziennie panu mówię, żeby pan przyszedł jutro, a pan zawsze przychodzi dzisiaj*


tak,tylko że to nie żart w Krusie tak własnie jest,te panie w "budkach" są tam chyba za karę...przynajmniej sądząc po minach Ziew
#27  ~xxx  |  czwartek, 23 lutego 2012 07:27
Ja się pytam czy uczeń liceum może cały dzień parkować fiacika na płytce odbojowej budynku ?a teraz ma żal do kierownika że miejsca nie ma dla petentów,to nie jest parking publiczny,ale po co płacić za parkowanie skoro za KRUS ( za darmo)
#28  ~rp,,,  |  czwartek, 23 lutego 2012 07:22
Psl-u???nieee...!!! on od Palikota , wolna marihuana ;P
#29  ~poi...  |  czwartek, 23 lutego 2012 07:18
ochrona swoje... kierownik swoje... ktoś tu kłamie? faktem jest że w tym mieście faktycznie niema gdzie zaparkować a pod urzędami to szczególnie.
#30  ~Pis-men:  |  czwartek, 23 lutego 2012 06:59
A ten konieczny to pewnie z PSLu jest i mogą mu nachuchac bo to koalicjant jest.
#31  ~ja21  |  czwartek, 23 lutego 2012 01:06
To czego się Pan czepia KRUS, skoro samochód uszkodził śnieg spadający z dachu przychodni. pretensje nie do kierownika KRUS, tylko do kierownika Miejsko-Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Materiał tak tendencyjny, że aż po oczach bije, trochę rzetelności, nie szukaj Pan sensacji tam, gdzie jej nie ma.
#32  ~zielony  |  środa, 22 lutego 2012 23:02
- Ten parking przed wejściem do budynku jest dla petentów KRUS-u. Pan jako interesant może tu przed budynkiem stanąć, zaparkować samochód - mówił kierownik. ---co za bzdury opowiadasz szanowny Kierowniku zawsze ty tam parkujesz.
#33  ~FRANEK  |  czwartek, 23 lutego 2012 00:39
Dobra ta tabliczka "LEKARZ RZECZOZNAWCA" CZY TEN LEKARZ OCENIA OCENIA PŁUGI LUB BRONY ROLNIKÓW, CZY MOŻE ROLNIKÓW????
#34  ~mmm.  |  środa, 22 lutego 2012 21:40
Urzędniczka do interesanta:
- Codziennie panu mówię, żeby pan przyszedł jutro, a pan zawsze przychodzi dzisiaj.
#35  ~libertyński  |  środa, 22 lutego 2012 21:35
A przed ZUS-em to jest lepiej? Tam to tylko i wyłącznie pracownicy parkują. A co ze "zdrowymi" petentami? Pan Redaktor może sprawdzić, no nie?
#36  ~mmm.  |  środa, 22 lutego 2012 21:18
Spotyka się dwóch dyrektorów. Jeden się pyta :
- Jak ty to robisz, że twoi pracownicy przyjeżdżają do pracy tak wcześnie ?
- To prosty trik ! Mam 20 pracowników a 15 miejsc parkingowych !
#37  ~zosia  |  środa, 22 lutego 2012 21:01
Krus to państwo w państwie, parkiing dla pracowników, a petent to z pod Bogumiła na piechotę.
#38  ~pls  |  środa, 22 lutego 2012 20:59
KRUS i ZUS do likwidacji. I tak nie będziemy mieli emerytur. Tak mówił ten minister od chłopów Pawlak, czy jak mu tam Kargul. Lepiej do skarpety, albo do słoika składać składki, a nie na konta darmozjadów.
#39  ~vb  |  środa, 22 lutego 2012 20:21
święta prawda !!!podjeżdzam rano wybiega ochroniarz i mowi że nie mogę tu parkować bo wlaśnie podjeżdza PAN KIEROWNIK na co stwierdzam że ja załatwię sprawę i odjadę a pan kierownik będzie blokował miejsce cały dzień ...a z tyłu za budynkiem, plac pusty ale urzędasy muszę wjechać aż na holl.....KTOŚ WRESZCIE ZAUWAŻYŁ AROGANCJĘ KRUS ...a tak z ciekawości bardzo proszę podać do wiadomości odpowiedz PANA KIEROWNIKA ...przynajmniej się posmiejemy !!!!
#40  ~tttt  |  środa, 22 lutego 2012 19:59
Czyje to samochody przed KRUS
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
W niedzielę festyn charytatywny w Przysiekach
28 czerwca 2017
  Wzorem lat ubiegłych, pierwsza niedziela lipca związana jest z imprezą w Przysiekach koło Ja..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2017
realizacja: indemi.pl