niedziela, 28 maja 2023, imieniny: Augustyn, Wiktor
Artykuły
150 osób zatrudnionych jest w Urzędzie Miasta Jasła - Średnie wynagrodzenie pracowników pełniących funkcje publiczne wynosi 4.739, 00 zł brutto
26 marca 2023 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

W Urzędzie Miasta w Jaśle na 31.12.2022 roku zatrudnionych było 150 osób (146,25 etatów), w tym 11 umów na czas określony.

Ryszard Pabian - burmistrz Miasta Jasła 

Wykaz ten nie obejmuje osób zatrudnionych terminowo w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (roboty publiczne - osoby utrzymujące czystość i porządek w mieście), pracowników obsługujących obiekty rekreacyjne (Ogród Jordana, Ośrodek Kwiatowa, Park Miejski), PSZOK, funkcjonariuszy i pracowników Straży Miejskiej oraz pracowników obsługujących nowo utworzony obiekt GEN) zatrudnienie wynikające z wymogów projektu Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - poinformowala nas Agata Koba, rzecznik prasowy.

 Agata Koba - rzecznik prasowy UM Jasła  

Urząd Miasta w Jaśle nie zatrudniał pracowników na umowy zlecenia i umowy o dzieło (umowy takie zawierane są jedynie z osobami wskazanymi przez Zarządy Osiedli do opieki nad domami osiedlowymi, a także z osobami wykonujących zadania Miasta związane z poborem opłaty targowej) - stwierdziła Agata Koba. 

Średnia wysokość wynagrodzenia pracowników pełniących funkcje publiczne wynosi 4.739, 00 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze).

Osoby pełniące funkcje kierownicze otrzymują w związku z pełnioną funkcją dodatek funkcyjny oraz dodatek za wysługę lat od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

W 2022 roku Urząd Miasta w Jaśle nie wypłacił żadnych nagród uznaniowych - zakończyła Agata Koba.  

 

Rada Miejska Jasła jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 21 radnych. Rada Miasta rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Miasta obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Miasta w Jaśle wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Radni Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak - Przewodniczący Rady Miasta Jasła 

Andrzej Dybaś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła 

Elżbieta Bernal -  radna Rady Miejskiej Jasła  

Krzysztof Czeluśniak -  radny Rady Miejskiej Jasła  

Andrzej Czernecki -   radny Rady Miejskiej Jasła  

 

Iwona Dziedzic  -   radna Rady Miejskiej Jasła  

 Robert Hap - radny Rady Miejskiej Jasła  

Maria Kluz -   radna Rady Miejskiej Jasła  

Mariola Mazur -   radna Rady Miejskiej Jasła  

Kazimierz Mikrut  -   radny Rady Miejskiej Jasła  

Jerzy Okarma -    radny Rady Miejskiej Jasła  

Jan Pierzchała -   radny Rady Miejskiej Jasła  

Małgorzata Rymarz -  radna Rady Miejskiej Jasła  

Krystyna Sikora -  radna Rady Miejskiej Jasła      

Agnieszka Sobczyk - radna Rady Miejskiej Jasła                                        

Józef Twarduś -    radny Rady Miejskiej Jasła  

Marcin Węgrzyn -    radny Rady Miejskiej Jasła  

Bogusława Wójcik -   radna Rady Miejskiej Jasła  

Bogdan Ziemba -   radny Rady Miejskiej Jasła  

Leszek Znamirowski -   radny Rady Miejskiej Jasła  

Mariusz Filip -   radny Rady Miejskiej Jasła 

Red. 

Liczba odsłon: 3197


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~do Staszka  |  wtorek, 28 marca 2023 09:08
Darmowy lansik przed wyborami.Poznaliśmy ich.Trzeba wybrać innych, współcześnie wykształconych o szerokich horyzontach, a nie tych z epoki komunizmu.
#2  ~Staszek  |  poniedziałek, 27 marca 2023 21:23
Po co są publikowane zdjęcia radnych? Przecież zatrudnieni pracownicy to całkiem inna grupa i dane dotyczą tej grupy.
#3  ~ratusz  |  poniedziałek, 27 marca 2023 09:04
W urzędzie miasta pracują same ciotki i ujki. Nikt bez ich rekomendacji nie ma szans na zatrudnienie w ciepełku ratusza. Oni nie mają pojęcia o zwolnieniach grupowych i nie tylko jakie są i mogą być o każdej godzinie dnia i nocy w spółkach prywatnych, o zwykłych marzeniach pracownika aby otrzymać urlop wtedy kiedy jest niezbędny,o lekceważeniu i poniewieraniu przez pana - pracodawcę - "bo właściciel tak chce". Szanowni urzędnicy szanujcie swoją pracę w budżetówce bo lepszej poza Urzędem nigdzie nie znajdziecie.Co do Rady jako takiej, powinna lliczyć połowę z tego stanu co jest obecnie.Nie ma z niej większego pożytku.
#4  ~a.lechowski  |  niedziela, 26 marca 2023 19:47
Wcale się nie dziwie że te pysie takie uchachane.
#5  ~a.lechowski  |  niedziela, 26 marca 2023 19:45
Ciąg dalszy artykułu: Ile zarabia radny miasta?
Radni największych gmin powyżej 100 tys. mieszkańców oraz sejmików województw będą mogli pobierać miesięcznie maksymalnie 4 294,61 zł.

W przypadku gmin o liczbie mieszkańców między 15 i 100 tys., gdzie dieta nie może być wyższa niż 75 proc. ww. kwoty, mowa o 3 220,96 zł. Z kolei w najmniejszych gminach wskaźnik ten wynosi 50 proc., co daje 2147,30 zł.

Radny może otrzymywać również dodatki do diety, bez względu na ilość odbywających się sesji rady miejskiej i komisji rady miejskiej. Takie dodatki mogą być przyznane na przykład za pełnienie funkcji w ramach rady:

dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady,
dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących stałej lub doraźnej komisji,
dla radnego który jest członkiem konkretnej komisji, np. komisji rewizyjnej,
dla radnego który jest członkiem więcej niż dwóch komisji.
O konkretnej wysokości miesięcznego uposażenia decydują zarówno w gminach, powiatach, jak i województwach sami radni. W uchwałach tych jest mowa o zależności diet od funkcji, o terminach wypłat diet, ale też ich wysokościach. I to te uchwały będą kluczowe. Co?
#6  ~pol  |  niedziela, 26 marca 2023 19:25
Lampy uliczne pordzewiałe wstyd jak ktoś wjeżdża do takiego miasta.Zaraz się powywracają bo są bardzo zgnite. :(
#7  ~set  |  niedziela, 26 marca 2023 19:12
Radnych w Jaśle powinno być 42
#8  ~Obserwatorzy  |  niedziela, 26 marca 2023 16:48
Połowę zwolnić i obniżyć opłaty za śmieci
i grunt
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Dzień Mamy i Taty w Szkole Podstawowej w Kątach
27 maja 2023
      Dzień Matki - jest to szczególne święto, które honoruje wszystkie..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023