niedziela, 14 sierpnia 2022, imieniny: Alfred, Euzebiusz
Artykuły
Sesja Rady Gminy Dębowiec - Zapowiedź
28 czerwca 2022 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z  2022 r. poz. 559 z późn. zm. /   zw o ł u j ę  XLVIII  sesje  Rady  Gminy  Dębowiec  na dzień  05 lipca  2022 roku /wtorek / o godz. 10-tej  w sali  Urzędu Gminy w Dębowcu.

Teresa Pachana - przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec 

Pod obrady sesji  proponuję następujący  porządek  obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: Nr XLVI z dnia 28 kwietnia 2022 r. ; Nr XLVII z dnia 30 maja 2022 roku.

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy z dnia 28 kwietnia i 30 maja 2022 roku zleconych do wykonania Wójtowi Gminy.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dębowiec za 2021 rok.

6. Sprawozdanie Komendanta Gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2021 rok.

7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za 2021 rok.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok: – debata nad raportem o stanie gminy; – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok,

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,

– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,

– informacja o stanie mienia komunalnego,

– przedstawienie przez Komisje Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec za 2021 rok,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec za 2021 rok,

– dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

10. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2021 rok;

2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;

3/ w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na II półrocze 2022 roku;

4/ zmieniająca uchwałę Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu, zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu;

5/ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku;

6/ w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec;

7/ w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec w roku szkolnym 2022/2023;

8/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Dębowiec jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

9/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;

10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022-2030.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z  2022 r. poz. 559 z późn. zm. /   z w o ł u j ę  XLVIII  sesje  Rady  Gminy  Dębowiec  na dzień  05 lipca  2022 roku /wtorek / o godz. 10-tej  w sali  Urzędu Gminy w Dębowcu.

Pod obrady sesji  proponuję następujący  porządek  obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy: Nr XLVI z dnia 28 kwietnia 2022 r. ; Nr XLVII z dnia 30 maja 2022 roku. 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy z dnia 28 kwietnia i 30 maja 2022 roku zleconych do wykonania Wójtowi Gminy. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dębowiec za 2021 rok. 6. Sprawozdanie Komendanta Gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2021 rok. 7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za 2021 rok. 8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok: – debata nad raportem o stanie gminy; – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok,

przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, – przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok, – informacja o stanie mienia komunalnego, – przedstawienie przez Komisje Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec za 2021 rok, – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec za 2021 rok, – dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

10. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2021 rok; 2/ w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok; 3/ w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na II półrocze 2022 roku; 4/ zmieniająca uchwałę Nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Dębowcu, zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadania statutu; 5/ w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku; 6/ w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec; 7/ w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec w roku szkolnym 2022/2023; 8/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Dębowiec jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; 9/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec; 10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022-2030.

11. Wolne wnioski i zapytania. 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana

 

Liczba odsłon: 781


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~sesja  |  środa, 29 czerwca 2022 09:14
Aż tyle spraw? Sesja będzie..." po łebkach".
#2  ~eva  |  wtorek, 28 czerwca 2022 20:38
Jedno sprawozdanie ma ocenić pracę wszystkich komisji stałych, jaka komisja przygotowała przedmiotowe sprawozdanie ?
#3  ~eva  |  wtorek, 28 czerwca 2022 20:35
sprawozdanie komendanta OSP - po co ??? Rozumiem że w zakresie wydatkowania gminnych pieniędzy z dotacji
Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022