niedziela, 26 czerwca 2022, imieniny: Jan, Jeremiasz
Artykuły
Sesja Rady Powiatu - Zapowiedź
20 maja 2022 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) i §50a Statutu Powiatu Jasielskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37, poz. 724) zmienionego Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Wojew. Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2019 r. poz. 990) oraz Uchwałą Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2020 r. poz.1846), zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LX sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Wybór Komisji Wnioskowej.

Podjęcie uchwał w sprawie:

zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem nieruchomościami oraz pracami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Starostę Jasielskiego reprezentującego Skarb Państwa” oraz zaciągnięcie zobowiązania na jego realizację,

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2023 – 2030” oraz zaciągniecie zobowiązania na jego realizację,

przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2022”.

Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle o stanie dróg powiatowych.

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 w Powiecie Jasielskim.

Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje.

Wnioski i zapytania radnych.

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ROBERT SNOCH

 

Liczba odsłon: 785


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Mundurowi z Tarnowa nagrali krótki film o bohaterskim żołnierzu z Jasielszczyzny
25 czerwca 2022
Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształc ącego im. Armii Krajowej w Tarnowie w składzie Kacper Jedyn..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2022