sobota, 10 kwietnia 2021, imieniny: Apoloniusz, Daniel
Artykuły
Chcesz zostać dyrektorem jasielskiego szpitala - złóż dokumenty do 11 marca 2021 roku
07 marca 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Już 11 marca 2021 roku o godz. 14.30  mija termin składania dokumentów na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Rada Powiatu w Jaśle powołała bezstronną, apolityczną i niezależną komisję konkursową, która dokona obiektywnego wyboru najlepszego kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 

W skład komisji konkursowej wchodzą :

Ryszard Lisowski - Przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,

Andrzej Konopka Przedstawiciel Powiatu Jasielskiego,

Agnieszka Maciejowska – Rzemińska - Przedstawiciel Powiatu Jasielskiego,

Adam Pawluś - Przedstawiciel Powiatu Jasielskiego,

Grzegorz Pers - Przedstawiciel Powiatu Jasielskiego,

Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Adam Pawluś.

 Adam Pawluś - przewodniczący  komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 

Kandydaturę Adama Pawlusia poparła Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Papciak, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska oraz Stanisław Święch. 

Przeciwko zagłosowała Bożena Macek - Lubaś, Krzysztof Buba,  Janusz Przetacznik, Jan Urban, Ewa Wawro, Dorota Woźniak oraz Antoni Zwierzyński. 

Wstrzymał się od głosu Franciszek Miśkowicz.

Andrzej Konopka - członek  komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 

Kandydaturę Andrzeja Konopki poparła Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska oraz Stanisław Święch. 

Przeciwko zagłosowała Bożena Macek - Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Janusz Przetacznik, Jan Urban, Ewa Wawro, Dorota Woźniak oraz Antoni Zwierzyński. 

Wstrzymał się od głosu Krzysztof Buba oraz Ryszard Papciak.

Agnieszka Maciejowska - Rzemińska  - członek  komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 

Kandydaturę Agnieszki Maciejowskiej – Rzemińskiej poparła Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska oraz Stanisław Święch. 

Przeciwko zagłosował  Sławowir Madejczyk.

Wstrzymała się od głosu Bożena Macek - Lubaś,  Ryszard Papciak, Stanisław Święch oraz Antoni Zwierzyński.

Grzegorz Pers - członek  komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 

Kandydaturę Grzegorz Persa poparła Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch,  Janusz Przetacznik, Jan Urban, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński, Bożena Macek - Lubaś, Magdalena Stasiowska oraz Stanisław Święch. 

Przeciwko zagłosował  Franciszek Miśkowicz.

Wstrzymała się od głosu Dorota Woźniak. 

Ryszard Lisowski  - członek  komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

  Kandydat musi spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 295 ze zm.) tj.:

1. posiadać wykształcenie wyższe,

2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

3. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

V. Dokumenty wymagane od kandydatów

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem ( w oryginale lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza),

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata ( Dokumenty należy złożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

5. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia do konkursu,

6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,

7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Kandydaci w ramach rozmów indywidualnych prowadzonych przez komisję konkursową przedstawiają swoją koncepcję zarządzania i strategii rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W razie potrzeby kandydaci będą mieli zabezpieczone środki techniczne do prezentacji multimedialnej ( laptop pracujący w systemie Windows 10, pakiet biurowy Office 2013, rzutnik, wskaźnik laserowy).

Dokumenty należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, w terminie do dnia 11 marca 2021r. do godziny 14.30 ( za termin złożenia dokumentów uważa się datę faktycznego wpływu dokumentów do urzędu).

 Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, w tym przeprowadzenia indywidualnych rozmów z komisją konkursową, ustalono na dzień 19 marca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle ul. Rynek 18, 38-200 Jasło pok. 339 ( III piętro ) o godzinie 12.00.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.

Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego.

Red.

 

Liczba odsłon: 1888


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~oczy czornyje  |  wtorek, 09 marca 2021 13:47
jeden z członków ma świńskie chytre oczka. zgadnijcie który ?
#2  ~Janek B.  |  poniedziałek, 08 marca 2021 06:20
Dyrektorka już jest. Będzie lepsza w posłuszeństwie pisowskiej władzy niż pierwsi komuniści 1945. Szpital Skończy się podobnie jak komuna. Co do U...a, to może zostać jedynie przywódca judzenia i niszczenia. W tym jest naprawdę dobry. W życiu nic sam, na własny rachunek nie zrobił. Za publiczne pieniądze można udawać managera. Po prezesurze Urbana składem węgla w Rzeszowie, przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane-upadło.
#3  ~pol  |  niedziela, 07 marca 2021 18:16
Jaanek Urban gdyby chciał to by został.Odpowiedni na to stanowisko.Chłop z krwi i kości.
#4  ~Politykier  |  niedziela, 07 marca 2021 17:44
"Rada Powiatu w Jaśle powołała bezstronną, apolityczną i niezależną komisję konkursową, która dokona obiektywnego wyboru najlepszego kandydata :D :D :D Komentarz zbyteczny. :D :D :D
#5  ~Trex  |  niedziela, 07 marca 2021 17:13
Ja chcę zostać . Wielbię PiS.To wystarczy
#6  ~dragoness  |  niedziela, 07 marca 2021 16:30
Rada Powiatu w Jaśle powołała powołała bezstronną, apolityczną i niezależną komisję konkursową, która dokona obiektywnego wyboru najlepszego kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. - padłam ze śmiechu!
#7  ~QQ  |  niedziela, 07 marca 2021 14:53
Żart z ta bezstronnością i apolitycznością komisji?
To kabaret jest, a nie konkurs.
#8  ~komisja  |  niedziela, 07 marca 2021 13:24
A jakie przygotowanie zawodowe oprócz p. Persa posiadają członkowie ...tej komisji. Czy zarządzanie w tym obszarze nazwijmy to ...szpitalem jest im znane?
#9  ~Jasło - wieś sterowana  |  niedziela, 07 marca 2021 12:22
Dyrektorem będzie P. 4 latter. Nie jestem PROROKIEM ale niestety już przesądzone. Zobaczymy czy się potwierdzi. Popiszcie się. Wrócę po ogłoszeniu wyniku.
#10  ~Odwagi  |  niedziela, 07 marca 2021 12:09
Przy takim składzie komisji każdy ma szansę zostać dyrektorem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Konkurs: „Niepodległa, Niepokorna”
10 kwietnia 2021
Jasielski Dom Kultury już po raz trzeci organizuje Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej „Niep..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021