sobota, 10 kwietnia 2021, imieniny: Apoloniusz, Daniel
Artykuły
Kiedy i gdzie nie musimy nosić maseczki - Nie można używać szalików, kominów, chust, bandan oraz przyłbic
26 lutego 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Od dziś został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Nie można używać szalików, kominów, chust, bandan oraz przyłbic. Przyłbice mogą być stosowane dodatkowo do maseczki. Nadal jest możliwość noszenia maseczek materiałowych.

Kto, gdzie i kiedy nie musi nosić maseczki 

 - osoby podróżujące prywatnym samochodem,

- osoby kierujące motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoby przewożone takimi pojazdami, używających kasków ochronnych,  

-  dziecko do ukończenia 5. roku życia, 

- osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu  całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, 

- osoba, która kieruje środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób,jeżeli operator odpowiednio zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność, 

- kierujący statkiem,

- kierowcy wykonujących przewozy drogowe w załodze, 

- sprawujący kult religijny podczas jego sprawowania, 

-  żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,

- osoby, których miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,

-  sędziowie,  trenerzy oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,

- osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży, 

- osoby podczas  jazdy konnej, 

-  personel lotniczy przebywający w kabinie pilota, 

-  uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione  w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie,

- zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m, 

- osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej,  z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania, 

- podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym, 

-  konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia, 

-  umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, 

- spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy lub budynkach, po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu, 

- na żądanie Policji, straży gminnej,Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych.

Red.

 

Liczba odsłon: 2924


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Adam  |  niedziela, 28 lutego 2021 19:20
Pabian ma obowiązek wysłać pracowników na pracę zdalną. I co? I nic. Nie boi się Morawieckiego bo wie że to bezprawie a nie prawo
#2  ~Adam  |  niedziela, 28 lutego 2021 19:09
Do dnia 14 marca 2021 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej,
A w Starostwie wszyscy niezbędni ani jeden na zdalnej pracy. Tak to Pawluś słucha Morawieckiego. Albo wie że te wszystkie rozporządzenia są niezgodne z prawem
#3  ~Osrany naród  |  niedziela, 28 lutego 2021 18:20
Ludzie!
Jesteście obsrani do reszty!
Boicie się własnego cienia!
Taką ciemnotą się łatwo manipuluje!
Wstydzili byście się prostacy!
#4  ~Osrany naród  |  niedziela, 28 lutego 2021 18:19
Ludzie!
Jesteście obsrani do reszty!
Boicie się własnego cienia!
Taką ciemnotą się łatwo manipuluje!
Wstydzili byście się prostacy!
#5  ~Obserwator  |  niedziela, 28 lutego 2021 14:31
Karmicie się TVPiS i TVNem, to robicie w gacie ze strachu i pokornie w kagańcach chodzicie. Ja nie pies, nie gryzę, kagańca mi też nikt na twarz nie założy.
#6  ~Sanepizdziarz  |  sobota, 27 lutego 2021 21:12
Wy cwele z sanepidu zaluzcie sobie sami kagańce na ryje!!!
Zdrajcy! Służycie zbrodniczemu pisiorowi! Czas was osądzi za to co robicie!!!
#7  ~Odwagi  |  sobota, 27 lutego 2021 08:21
Chcieliście takiej włądzy to ją macie
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Konkurs: „Niepodległa, Niepokorna”
10 kwietnia 2021
Jasielski Dom Kultury już po raz trzeci organizuje Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej „Niep..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021