poniedziałek, 10 sierpnia 2020, imieniny: Bogdan, Borys
Artykuły
Sesja Rady Miejskiej Jasła - Zapowiedź
06 grudnia 2019 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./.XXI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

 3. Zatwierdzenie protokołu z XVI Sesji RMJ,

 4. Zatwierdzenie protokołu z XVII Sesji RMJ,

 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi /Druk nr 183/,

 8. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła /Druk nr 182/,

 9. nazwania ulicy w mieście Jaśle /Druk nr 184/,

 10. wyrażenia zgody na sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym /Druk nr 185/,

 11. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle na 2020 rok. /Druk nr 186/,

 12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2021” /Druk nr 187/,

 13. wskazania trzech przedstawicieli spośród radnych Rady Miejskiej Jasła do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle /Druk nr 181/,

 14. zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 188/,

 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

 16. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zamknięcie obrad XXI Sesji RMJ.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak

 

 

Liczba odsłon: 1607


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020