czwartek, 02 lipca 2020, imieniny: Maria, Otto
Artykuły
Obwieszczenie o XIII sesji Rady Gminy Nowy Żmigród
19 listopada 2019 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się XIII sesja Rady Gminy VIII kadencji w Nowym Żmigrodzie.

Program sesji obejmuje m.in.:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5.Zatwierdzenie protokołu z X sesji Rady Gminy odbytej w dniu 21 sierpnia 2019 r.

6. Zatwierdzenie protokołu z XI sesji Rady Gminy odbytej w dniu 26 września 2019 r.

7. Zatwierdzenie protokołu z XII sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 października 2019 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

1/ rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,

2/ ustalenia zasad, na jakich sołtysom z terenu gminy Nowy Żmigród przysługują miesięczne diety,

3/ wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Nowy Żmigród do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

4/ uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Nowy Żmigród z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.,

5/ uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Żmigród,

6/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

7/ ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród,

8/ wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród,

9/ zmiany uchwały Nr XLI/307/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

10/ ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nowy Żmigród,

11/ wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,

12/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2019 rok.

9 .Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.

10. Informacja Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

Przewodniczący Rady

Henryk Strzelec

Liczba odsłon: 1114


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Miasto Jasło wydaje środki do dezynfekcji zalanych powierzchni
02 lipca 2020
Od dzisiaj (2 lipca) Urząd Miasta w Jaśle wydaje preparat – chloraminę T do dezynfekcji zalany..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020