czwartek, 02 lipca 2020, imieniny: Maria, Otto
Artykuły
Sesja Rady Miejskiej Jasła - Zapowiedź
08 listopada 2019 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./.XIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 18 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

2.1. Zatwierdzenie protokołu z XIV Sesji RMJ,

2.2. Zatwierdzenie protokołu z XV Sesji RMJ,

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

/Druk nr 168/,

4.2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę – I”

/Druk nr 169/,

4.3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy” – ETAP 1 /Druk nr 170/, 

4.4. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE /Druk nr 166/,

4.5. podatku od nieruchomości /Druk nr 176/,

4.6. opłaty od posiadania psów /Druk nr 167/,

4.7. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych /Druk nr 175/,

4.8. przystąpienia Gminy Miasto Jasło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /Druk nr 173/,

4.9. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. /Druk nr 172/,

4.10. zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 171/,

5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad XIX Sesji RMJ.                                                                            

                                                                                                                                     Przewodniczący

                      Rady Miejskiej Jasła  

                Henryk Rak 

Liczba odsłon: 1714


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Andrzej  |  poniedziałek, 25 listopada 2019 16:37
Zgodnie z punktem 8 Wolne wnioski zgłaszam zapytanie.
Na jakim etapie są zaproponowane obwodnice i jakie warianty zostały wybrane
Północna: Warzyce - Kowalowy, czy wzdłuż lasu.
Zachodnia : Podzamcze - Topoliny, czy wzdłuż Wisłoki.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Miasto Jasło wydaje środki do dezynfekcji zalanych powierzchni
02 lipca 2020
Od dzisiaj (2 lipca) Urząd Miasta w Jaśle wydaje preparat – chloraminę T do dezynfekcji zalany..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020