niedziela, 07 czerwca 2020, imieniny: Antoni, Jarosław
Artykuły
Sesja Rady Powiatu Jasielskiego - Zapowiedź
20 września 2019 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

                  

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                             o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że w dniu  30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Robert Snoch - przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Wnioskowej.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a.    zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.

b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

c.    rozpatrzenia skargi na Starostę Jasielskiego.

d.    rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego.

e.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.

f.     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tych zajęć. 

g.    ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

h.    wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe „Pro Familia” w Wojaszówce.

i.      zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

j.      zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.

k.    wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

7.        Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8.        Interpelacje.

9.        Wnioski i zapytania radnych.

10.    Sprawy różne.

11.     Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY         ROBERT SNOCH

 

 

Liczba odsłon: 1238


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
DZISIAJ ŚWIATOWY DZIEŃ ROWERU
04 czerwca 2020
Światowy Dzień Roweru obchodzony jest od 2018 roku. Ideą tego dnia jest promowanie roweru jako nieza..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020