piątek, 21 lutego 2020, imieniny: Eleonora, Feliks
Artykuły
Nabór na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
21 sierpnia 2019 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Starosta Jasielski Adam Pawluś ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. Kandydat do objęcia stranowiska musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, posiadać co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywać przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy, być niekaranym oraz posiadać nieposzlakowaną opinię.

Adam Pawluś - Starosta Jasielski 

Dokumenty należy składać w terminie do 30 sierpnia 2019 roku. 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

2. Data urodzenia ......................................................................................................................

3. Dane kontaktowe .................................................................................................................. (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .................................................................................................. ............................................................................................................................................... (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) ............................................................................................................................................... (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ............................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .......................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych ......................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................. ............................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

OŚWIADCZENIA

I) Oświadczam, że *…………………………… obywatelstwo polskie zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. ....................................................... podpis

II) Oświadczam, że **...................................... pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. ............................................................. podpis

III) Oświadczam, że ***....................................... skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zgodnie z art. 6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. ........................................................ podpis

* należy wpisać: posiadam/nie posiadam

** należy wpisać: posiadam/ nie posiadam

*** należy wpisać: byłam/byłem lub nie byłam/ nie byłem

 

Załącznik nr 3

.............................................. .................................................. imię i nazwisko miejscowość, data

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych wykraczających poza dane osobowe wymagane przepisami prawa przez Starostę Jasielskiego ul. Rynek 18, 38-200 Jasło w celu przeprowadzenia procedury naboru. Ponadto oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

data ……….……........... czytelny podpis…………..………………

Liczba odsłon: 2511


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Gosc  |  środa, 21 sierpnia 2019 15:09
Niestety nie jestem w "jasielskiej rodzinie"PIS........szkoda tuszu na wydrukowanie CV
#2  ~PUP  |  środa, 21 sierpnia 2019 13:55
no to kim będzie P...er? asystentem posła? czy nikim?
#3  ~gość  |  środa, 21 sierpnia 2019 13:50
Do gość - złóż dokumenty i ty też masz szanse - no oczywiście jak spełniasz wymogi. Każdy moze stanąć w szranki, a nie pisąc bzdur
#4  ~Gosc  |  środa, 21 sierpnia 2019 13:26
Nastepna ustawka, po co konkurs??
#5  ~wyborca  |  środa, 21 sierpnia 2019 11:42
Pachnie ustawką pod zdrajczynie pewnego komitetu wyborczego.
#6  ~KOREKTA  |  środa, 21 sierpnia 2019 10:58
Hej, nie ma żadnego spisku. Unieważnili bo coś tam się nie otwierało w ogłoszeniu. Wiem bo sama interweniowałam.
#7  ~SM  |  środa, 21 sierpnia 2019 10:54
przecież bezrobocia ni ma to po co ten urząd?? :o
pracownicy z urzędu się sami zwalniają żeby podnieść bezrobocie :D
#8  ~wyborca  |  środa, 21 sierpnia 2019 09:30
Pawluś musi zostać posłem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
#9  ~errata  |  środa, 21 sierpnia 2019 09:28
coś tam kombinowali z tym konkursem jakies unieważnienia jeszcze przed otwarciem, przesunęli termin może dlatego że jedyny kandydat jest na urlopie i musi zdążyć.
Zapomnieli napisać jeszcze jeden warunek - w miejscu czytelny podpis należy wpisać Janusz Pacher. Oferty nie spełniające tego warunku będą odrzucane.
#10  ~xxxx  |  środa, 21 sierpnia 2019 08:53
Czy są konkursy do pracy w MPGK i jak są przyjmowani ludzie do pracy w MPGK?
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020