piątek, 23 sierpnia 2019, imieniny: Filip, Laurenty Walerian
Artykuły
Wilk lub niedźwiedź pod domem. Co robić?
11 lutego 2019 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

 

Widok wilka czy niedźwiedzia na górskim szlaku jest niewątpliwie niezwykłym przeżyciem, jednak co zrobić kiedy te zwierzęta pojawiają się w ogrodzie przed domem? Do kogo zwrócić się o pomoc?

Województwo podkarpackie poszczycić się może największymi populacjami wilka i niedźwiedzia. Ich występowanie koncentruje się głównie w regionie Bieszczadów, gdzie spotkanie z tymi gatunkami nie należy do rzadkości. Coraz częściej niestety pojawiają się w pobliżu zabudowań ludzkich.

Przyczyną tego jest niestety łatwo dostępna baza pokarmową (głównie niezabezpieczone śmietniki i kompostowniki). W wielu przypadkach odpowiednie zabezpieczenie takich miejsc ogranicza sytuacje konfliktowe, jednak problemu nie należy bagatelizować, bo zjawisko synantropizacji jest realnym zagrożeniem zarówno dla człowieka jak również samych zwierząt.

Pomimo, że incydentów realnie zagrażających zdrowiu i życiu ludzi było niewiele, to widok dużego drapieżnika w pobliżu domów budzi uzasadniony niepokój i obawy wśród lokalnych społeczności. Kogo powiadomić o takiej sytuacji?

Wszelkie przypadki pojawienia się wilków i innych dużych zwierząt chronionych na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić zagrożenie, należy zgłaszać do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, który powinien podąć adekwatne do skali zagrożenia działania – mówi Łukasz Lis z regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obowiązek ten wynika z zapisów w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W przypadku pośredniego zagrożenia istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na płoszenie i niepokojenie lub odłów, natomiast w przypadku realnego zagrożenia, zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabicie zwierzęcia – wyjaśnia rzecznik.

W sytuacjach naprawdę pilnych (zagrożenie jest realne, udokumentowane i nie można czekać na uzyskanie zezwolenia w trybie zwykłym, tj, pisemnie) zezwolenie może zostać wydane w formie ustnej. Natomiast do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie) należy zgłaszać przypadki stwierdzonych szkód wyrządzonych przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie odpowiada za ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Zakres zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska określa art. 131 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie mniej jednak może on podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach m.in. ochrony przyrody, co też w miarę swoich możliwości robimy.

Należy zauważyć, że w wielu konfliktowych sytuacjach powodowanych zwierzętami chronionymi jako pierwsi byliśmy na miejscu. Zawsze jesteśmy do dyspozycji i służymy pomocą merytoryczną – mówi Łukasz Lis.

W związku z coraz częściej zgłaszanymi przypadkami podchodzenia wilków i niedźwiedzi w pobliże zabudowy ludzkiej na podstawie materiałów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały opracowane schematy procedur postępowania w przypadku sytuacji konfliktowych powodowanych przez dzikie zwierzęta chronione, które zostały przesłane do gmin, gdzie incydenty powodowane dużymi drapieżnikami chronionymi występują.

 

Łukasz Lis Starszy specjalista / Rzecznik prasowy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Liczba odsłon: 1390


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~wwww  |  wtorek, 12 lutego 2019 14:42
szybko sprzątać żeby sąsiedzi nie widzieli i poczuli
#2  ~sss3  |  poniedziałek, 11 lutego 2019 18:40
- Co robić w razie napotkania wilka?
- Zgłosić się do gminy, która wystąpi do dyrekcji ochrony środowiska o zgodę na jego przepłoszenie.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
OSY już funkcjonują
22 sierpnia 2019
W pięciu miejscach na terenie miasta pojawiły się Otwarte Strefy Aktywności (OSA). OSY to ogó..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019