czwartek, 20 czerwca 2019, imieniny: Borzysław, Gerwazy
Artykuły
Adam Pawluś, Tadeusz Gorgosz i Andrzej Stachurski dopięli swego - W Ożennej powstanie Ośrodek Edukacji Ekologicznej
11 października 2018 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Starosta Jasielski Adam Pawluś oraz etatowy członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Andrzej Stachurski wiedzą przysłowie i wiedzą, że  jak dają, to trzeba brać, a jak biją, to trzeba uciekać. Od dłuższego okresu czasu podejmowali próby pozyskania środków  zewnętrznych na "ożywienie"  niszczejącego budynku po byłej strażnicy w Ożennej i utworzenie tam Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Ich determinacja przyniosła efekty. Dziś została podpisana umowa z Firmą Handlowo-Usługową „Beskid” z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

 Przypominamy, że Powiat Jasielski już od 2011 roku usiłował sprzedać nieruchomość w Ożennej. Biegły rzeczoznawca w maju 2011 roku wycenił wartość nieruchomości w Ożennej na kwotę  513 179, 00 złotych. Wtedy  to Zarząd Powiatu w Jaśle podwyższył  wartość nieruchomości  do kwoty 1 mln złotych netto. Starostą jasielskim był wtedy Adam Kmiecik, a wicestarostą Franciszek Miśkowicz. Po latach usiłowania sprzedaży nieruchomości, nikt nie chciał jej nabyć, nawet za kwotę 350 tys złotych.

Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

W miesiącu marcu 2018 roku część radnych nie poparła tego pomysłu i nie widziała sensu w obarczaniu budżetu powiatu. Radny Miśkowicz mówił wówczas, że jest to zadanie drugiego planu, a radny Kmiecik, że nie jest to zadanie pierwszej potrzeby. Radni ci obawiali się, że przyjęcie tej inwestycji do realizacji obarczy samorząd jedynie wydatkami związanymi z wydatkowaniem pieniędzy do działalności ośrodka.

Jan Kmiecik, Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

W obronie Ożennej stanął wówczas radny Grzegorz Pers, który mówił wtedy, że obiekt ten stoi i niszczeje, a postępowanie części radnych określił jako „czystą złośliwość”. Jak ktoś umie liczyć pieniądze, to powinien podejmować pragmatyczne decyzje – mówił wtedy Grzegorz Pers.

Całkowita wartość projektu  wynosi  3 623 295,00 złotych, przy dofinansowaniu w kwocie  2 900 965,00 złotych.

Okres realizacji projektu: IV kwartał 2018 - do końca 2019 roku.

Wykonawca robót budowlanych wyłoniony w wyniku przetargu: Firma Handlowo Usługowa „Beskid” Mirosław Kimiecik, Jan Kmiecik.

Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje przebudowę całego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem budynku, planuje się również wykonanie ogrodzenia oraz małego parkingu. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku tj. wytyczenie ścieżek edukacji przyrodniczej składających się z kilkunastu przystanków, na których nasadzone będą rośliny (rodzime rośliny karpackie, drzewa owocowe, warzywa i zioła).

Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

W budynku mieścić się będą pomieszczenia edukacyjne oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób korzystających z zajęć tj. młodzieży szkolnej i ich opiekunów. Przewiduje się, że Ośrodek będzie dysponował salami dydaktycznymi, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniem do przygotowywania posiłków własnych, jadalnią oraz 42 miejscami noclegowymi.

Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

Oferta edukacyjna planowanego Ośrodka będzie kompleksowa. Działania edukacyjne w nim przewidziane obejmują cały rok kalendarzowy. Osoby, które będą korzystać z oferty Ośrodka będą poznawać zagadnienia z zakresu ekologii przez zabawę, prace manualne, prace fizyczne oraz zajęcia w plenerze - spacery, wycieczki, konkursy fotograficzne. Planuje się zajęcia organizowane oraz zajęcia zamawiane, co sprawi, że oferta Ośrodka będzie jeszcze bardziej atrakcyjna i skoncentrowana na uczestniku zajęć.

Mirosław Kmiecik, Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

Podpisano porozumienie z Magurskim Parkiem Narodowym w zakresie współpracy merytorycznej polegającej m.in. na przeszkoleniu pracowników oraz prowadzeniu działań edukacyjnych w Ośrodku. Planuje się również nawiązać współpracę z Obserwatorium Astronomicznym w Roztokach na Słowacji polegającej na prowadzeniu w Ośrodku zajęć z dziedziny astronomii.

Andrzej Stachurski, Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

Celem tej inwestycji edukacyjnej jest przygotowanie młodych osób do przyjaznego korzystania ze środowiska oraz świadomości stosowania ziół.

Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

Firma „Beskid” z Nowego Żmigrodu, która będzie realizowała prace budowlane, zatrudni przy wykonywaniu zadania pracowników miejscowych.

Adam Pawluś, Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

Wniosek został złożony w Warszawie w dniu 22 września 2017 r. Był przedmiotem sporych kontrowersji na sesjach rady Powiatu w Jaśle.

Jasło : Podpisanie umowy przez Powiat Jasielski z Firmą Handlowo-Usługową " Beskid" z Nowego Żmigrodu na realizację zadania pn. "Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej"

Do tej pory ogłoszono 10 przetargów i 6 rokowań. Niemniej jednak w dalszym ciągu nie ma chętnych do nabycia budynku po byłej strażnicy.

Nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym, garażem czterosegmentowym położona w Ożennej ( gmina Krempna) na działce ewid. nr 51 o pow. 1,1696 hektara.

Historia usiłowania sprzedaży jest bardzo długa. Otóż w miesiącu maju 2011 roku biegły sporządził operat szacunkowy ustalając wartość nieruchomości na kwotę 513 179, 00 złotych. 

Ożenna - 6 października 2018 roku 

10 przetargów, 6 rokowań - bez efektu

 W miesiącu wrześniu 2011 roku  odbył się pierwszy przetarg, z ceną wywoławczą 1 mln (netto) do którego nikt nie przystąpił.

Drugi przetarg z taką samą ceną wywoławczą  odbył się 21.03.2012 roku. Do przetargu rownież nikt nie przystąpił. 

Trzeci przetarg z ceną wywoławczą 1 mln złotych netto  odbył się 25 maja 2012 roku. Do przetargu nikt nie przystąpił.   

Czwarty przetarg odbył się w listopadzie 2012 roku. Wówczas to Zarząd  Powiatu podjął decyzję o obniżeniu ceny wywoławczej do kwotu 800 tys. złotych netto. Do przetargu nikt nie przystąpił. 

Piąty przetarg z ceną wywoławczą 800 tys. złotych netto odbył się 24 stycznia 2013 roku. Do przetargu nikt nie przystąpił. 

Szósty  przetarg z ceną wywoławczą 720 tys. złotych netto odbył się 24 kwietnia 2013 roku. Do przetargu nikt nie przystąpił. 

Siódmy  przetarg z ceną wywoławczą 720 tys. złotych netto odbył się 7 sierpnia 2013 roku . Do przetargu nikt nie przystąpił. 

Ósmy  przetarg z ceną wywoławczą 620 tys. złotych netto odbył się 30 października 2013 roku . Do przetargu nikt nie przystąpił. 

Dziewiąty  przetarg z ceną wywoławczą 550 tys. złotych netto odbył się 15 stycznia 2014 roku. Do przetargu nikt nie przystąpił.

Dziesiąty przetarg z ceną wywoławczą 500 tys. złotych netto odbył się 16 kwietnia 2014 roku. Do przetargu nikt nie przystąpił.

Ożenna - 6 października 2018 roku 

W kwietniu 2014 roku Zarząd Powiatu podjął decyzję o rokowaniach. Do rokowań, których termin wyznaczono na dzień 13 sierpnia 2014 roku nikt nie przystąpił.

Drugie rokowania wyznaczono na dzień 12 lutego 2015 roku określając wartość nieruchomości na kwotę 450 tys. złotych.  Do rokowań nie przystąpił żaden oferent. 

Trzecie  rokowania wyznaczono na dzień 11 sierpnia 2015 roku  określając wartość nieruchomości na kwotę 380 tys. złotych.  Do rokowań nie przystąpił żaden oferent. 

Czwarte  rokowania wyznaczono na dzień 29 września 2015 roku  określając wartość nieruchomości na kwotę 350 tys. złotych.  Do rokowań nie przystąpił żaden oferent. 

Piąte rokowania wyznaczono na dzień 8 grudnia  2015 roku  określając wartość nieruchomości na kwotę 350 tys. złotych.  Do rokowań nie przystąpił żaden oferent.

Szóste rokowania wyznaczono na dzień 9 lutego 2016 roku  określając wartość nieruchomości na kwotę 350 tys. złotych.  Do rokowań nie przystąpił żaden oferent.

 

Stanisław Grzywacz/Powiat

W wyborach na urząd burmistrza Jasła zagłosuję na - weź udział w sondzie, zakładka na stronie głównej 

 

Liczba odsłon: 5213


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~dragoness  |  sobota, 13 października 2018 18:45
@Witus
Kłamiemy troszeczkę? zapraszam na Facebook i konkurencyjny portal.
#2  ~filcoki starosty  |  piątek, 12 października 2018 20:26
...
i nadeszły ciężkie czasy
nie ma na czym zrobić kasy
apanaże?nie ma cudów
głupka ciężko zrobić z ludu
się pospólstwo wycwaniło
liczyć się kuźwa nauczyło
rozliczają nas z wszystkiego
na czym odkuc się kolego?
Mam pomysła!
zróbmy remont se strażnicy
tej w Ożennej,przy granicy
w sumie trochę na zadupiu
dobrze że jej nikt nie kupił
Beskid Niski sercu bliski
już z pomysłu cieszą pyski
jest dotacja są fundusze
miodzio spływa na mą duszę
szybki przetarg,wykonawca
Adam Pawluś to nasz zbawca
:jak go biją to ucieka
jak mu dają to nie zwleka
tylko działa z kolegami:
Tadziem Jędrkiem
Kmiecikami!
no i dobrze no i git
Ekologia to jest hit!
Będzie więc Ośrodek nowy
wkoło będą paść się krowy
czasem od slowackiej strony
zjedzie turysta zabłądzony
będą nowe miejsca pracy
a więc cieszmy się rodacy!
i głosujmy na tych ludzi!
każdy z nich dla nas się trudzi
i gdy przyjdzie na to pora
podziękujmy im w wyborach!
rozglądam się w wszystkie strony
w co tu wsadzić trzy miliony?
powiat miodem mlekiem płynie
kanaliza w każdej gminie
i solary i panele
nie ma do zrobienia wiele.
więc przyklasnę dziś staroście
i kolegom! to są goście!

...


;P
#3  ~Wituś  |  piątek, 12 października 2018 19:30
To nieprawda, że Sepioł wygrał sprawę, z tego co wiem jest ona w toku (wniesiono odwołanie), a w pierwszej instancji Sąd odrzucił większość zarzutów Sepioła.
#4  ~Weat  |  piątek, 12 października 2018 18:29
Najlepszym zakończeniem na samym końcu jest baner kandydata na stanowisko wójta hahaha nawet pod tym się podpioł ta zasługe też pewno sobie dopisze bo jak by inaczej... Smiech
#5  ~dragoness  |  piątek, 12 października 2018 12:57
@Nikki
Nikt tego nie szacował, bo przecież nie o to chodziło. Gdy z podobnymi pytaniami wystapił p. Sepioł, to od razu wyszedł na szkodnika, działającego przeciw PiSowi. Nota bene, p. Sepioł wygrał sprawę w trybie wyborczym, pani senatorzyna i pan poseł w osobie p. Pachera, ktoremu szczerze wspólczuję, że się dał tak wystawić, dostali po nosie.
#6  ~Nikki  |  piątek, 12 października 2018 12:16
A czy ktoś chociaż w przybliżeniu oszacował koszty utrzymania tego obiektu po zakończeniu remontu? Ile osób jest planowanych tam do zatrudnienia? Ile będzie kosztował nocleg? Jakie przychody będzie musiał osiągnąć ośrodek, by do niego nie dopłacać? Ale są i plusy tego pomysłu - ktoś zostanie kierownikiem. Przyda się, jak trzeba będzie kupić jakiś głos w radzie powiatu.
#7  ~dragoness  |  piątek, 12 października 2018 10:11
W porządku, udostępnię artykuł z odpowiednim komentarzem na Facebooku.
#8  ~lucjusz  |  piątek, 12 października 2018 08:16
qw1 - rozróżniasz drogi wojewódzkie od powiatowych? Tak tylko pytam.
#9  ~dragoness  |  czwartek, 11 października 2018 23:37
Komentarz nie na temat
#10  ~Maniac  |  czwartek, 11 października 2018 20:31
Gratulacje...Beskid to jedyna firma ktora moze doprowadzić ten budynek do normalnosci.
#11  ~czesio  |  czwartek, 11 października 2018 20:29
O matko jedyna. Toż to już nie ma na co pieniędzy wydawać tylko na taką ruinę zagrzybioną, na końcu świata, która się do niczego nie nadaje. Wystarczy, że nikt tego nie chciał kupić za czapkę gruszek, bo to nic warte nie było. A teraz trzeba będzie to utrzymać przez cały rok i zmuszać dzieci by tam jeździły tylko po co i dlaczego tak daleko. To już lasu bliżej nie ma żeby ziółka zasadzić?. A przetargowi też bym się wnikliwie przyjrzał. A tak w ogóle to śmiech i żenada...
#12  ~miki  |  czwartek, 11 października 2018 18:40
Ojjj Firma BESKID niestety mam z nią złe doświadczenia, niesłowna, przeciąga terminy, nabierze robót, a potem obiecuje i z terminów się nie wywiązuje.... oby tym razem nie było podobnie Co?
#13  ~qw1  |  czwartek, 11 października 2018 18:32
Komentarz nie na temat
#14  ~qw1  |  czwartek, 11 października 2018 18:28
gratuluje kolejnego wspaniałego pomysłu... drogą wojewódzką przez Katy niedługo nie da się przejechać bo dziurawa jak szwajcarski ser a my wywalajmy pieniądze na drogę przez Żydowskie, którą przejeżdżają trzy auta i cztery rowery tygodniowo i na ośrodek edukacyjny gdzie głównymi atrakcjami będą drzewa i zioła.... no chyba że to będą "te ziółka"
#15  ~grubo  |  czwartek, 11 października 2018 18:15
2,9 mln? to będzie nowe volvo w garażu! ;P
#16  ~vip-ek  |  czwartek, 11 października 2018 18:11
układ żmigrodzki stał się faktem! :o
#17  ~dragoness  |  czwartek, 11 października 2018 17:46
Komentarz nie na temat
#18  ~prorok  |  czwartek, 11 października 2018 17:23
Tak będzie na bank.
#19  ~czy tak będzie  |  czwartek, 11 października 2018 16:22
Czy będzie tak, że Stachurski będzie wójtem w Osieku Jasielskim, Gorgosz w gminie Jasła, a Pawluś dalej starostą
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Pokrzywy w centrum Jasła - Ludzie płacą podatki, a co robi jasielska władza?
19 czerwca 2019
Dorodne pokrzywy pokrywają działkę w centrum Jasła. Rosną w odległości kilkunastu metrów od P..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019