wtorek, 02 czerwca 2020, imieniny: Maria, Mikołaj
Artykuły
Kto z Jasła i ziemi jasielskiej walczył o wolną Polskę
01 marca 2019 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych publikujemy wykaz działaczy organizacji antykomunistycznych i żołnierzy zbrojnych oddziałów, którzy w latach 1945 – 1956 prowadzili na terenie miasta i ziemi jasielskiej walkę o wolną Polskę. Wśród nich byli przedstawiciele wszystkich klas społecznych: księża, robotnicy, chłopi, inteligenci.

Komuniści, chcąc przejąć władzę, musieli spacyfikować społeczeństwo polskie. Swoje główne uderzenie skierowali przeciwko elitom politycznym, popierającym Rząd Polski na emigracji oraz przeciw żołnierzom i kadrze dowódczej Armii Krajowej, która stała się symbolem walki z okupantem niemieckim. Normą stały się aresztowania, skrytobójcze mordy, tortury, pokazowe procesy zakończone wyrokami śmierci. W 1948 roku, po wyeliminowaniu zorganizowanej opozycji, skala represji nie zmniejszyła się. W następnych latach „wrogami ludu” stawali się rolnicy (przeciwnicy kolektywizacji), rzemieślnicy, prywatni właściciele, młodzież szkolna. Władze komunistyczne wypowiedziały także wojnę Kościołowi katolickiemu, który stał się obrońcą wiary i praw obywatelskich.

Przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle powstaje obelisk poświęcony Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego. Zostanie on zwieńczony sylwetką orła walczącego z hydrami. Jego odsłonięcie nastąpi prawdopodobnie w tym roku. Na tą uroczystość pragniemy zaprosić rodziny Żołnierzy Wyklętych. O terminie uroczystości będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz w mediach.

Umieszczony poniżej wykaz zawiera nazwiska i dane osób z terenu miasta Jasła i ziemi jasielskiej, które po 1945 roku podjęły walkę z sowieckim okupantem i polskimi instytucjami komunistycznymi – zdrajcami narodu polskiego. Nie jest to oczywiście pełna lista, historia wielu bohaterów nadal czeka na swoje odkrycie.

Wykaz Żołnierzy Wyklętych związanych z powiatem jasielskim

Dane osobowe

Działalność konspiracyjna i polityczna w latach 1939–1956

Represje władz komunistycznych

Uwagi

Działacze Stronnictwa Narodowego, żołnierze Narodowej Organizacji Wojskowej-Armii Krajowej i oddziałów antykomunistycznych po 1945 r.

Ks. Florian Zając

Ur. 17 XII 1906 r. w Kruhelu Małym. W latach 1939-1948 proboszcz parafii w Bączalu Dolnym

Przywódca duchowy działaczy niepodległościowych  i żołnierzy związanych z SN i NOW w powiecie jasielskim. Członek powiatowego sztabu NOW.

Aresztowany 21 VI 1948 r. Po brutalnym śledztwie w PUBP został umieszczony w więzieniu w Sanoku. Wyrokiem WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku skazany na 10 lat więzienia.

Przebywał w więzieniach we Wronkach i Rawiczu. Ciężko chory został objęty ustawą amnestyjną i zwolniony z więzienia 23 X 1953 r.

Adolf Kosiek „Józef”

Ur. 20 III 1913 r. w Czarnym Dunajcu

Absolwent gimnazjum w Jaśle i Wydziału Prawa UJ. Prezes zarządu powiatowego SN. Członek sztabu NOW w powiecie. Delegat powiatowy w Jaśle Delegatury Rządu na Kraj.

Aresztowany 16 VIII 1946 r. w Krakowie. 27 IX 1946 r. wyrokiem WSR w Krakowie skazany na 3 lata więzienia. Po amnestii wyszedł na wolność 16 lI 1947 r.

W 1960 r. ponownie zamieszkał w Jaśle. Był nauczycielem w Liceum Ekonomicznym

Władysław Szewczyk „Sielski”

Ur. 10 VI 1919 r. w Jaśle, ppor. AK.

NOW, zastępca komendanta Obwodu AK Jasło (1943-1944), komendant powiatowy NOW (wrzesień 1944-sierpień 1945), współpraca ze Zrzeszeniem „WiN” na Górnym Śląsku

Aresztowany 12 VIII 1951r. w Bytomiu. W 1952 r. skazany przez WSR w Rzeszowie na 5 lat i 6 miesięcy więzienia.

Przebywał w więzieniu w Rzeszowie i OPW w Chorzowie.  Zwolniony z więzienia 14 VI 1954 r

W ostatnich latach życia mieszkał w Niemczech.

Roman Myśliwiec „Wrzos”

Ur. 21 IV 1924 r. w Jaśle.

NOW – AK, Oddział Partyzancki  OP-11, dowódca oddziału dywersyjnego NOW w pow. jasielskim (wrzesień 1944-marzec 1945), dowódca oddziału antykomunistycznego w pow. jasielskim (marzec-październik 1945). 17 X 1945 r. ujawnił się z oddziałem w PUBP w Jaśle

Aresztowany w marcu 1945 r. Zbiegł z aresztu MO i PUBP w Jaśle. Ponownie aresztowany 2 IX 1947 r. Przeszedł śledztwo w PUBP w Gdyni i WUBP w Rzeszowie  Uciekł z aresztu 19 III 1947 r.

Po nielegalnym przekroczeniu granicy dotarł do Francji. Służył w PKW. Powrócił do Polski w 1956 r. Przez wiele lat poddany inwigilacji SB.

Stanisław Budziak „Wiktor”

Ur. 26 X 1917 r. w Trzcinicy.

Zastępca komendanta powiatowego NOW, wiceprezes nielegalnego powiatowego zarządu SN, opiekun MWP, żołnierz oddziału Romana Myśliwca.

Aresztowany 28 XI 1946 r. Skazany 28 XI 1947 r. przez WSR w Rzeszowie na 12 lat więzienia.

Przebywał w więzieniach w Rzeszowie, Wronkach, Potulicach i Bielawach. Po uwzględnieniu amnestii zwolniony z więzienia 29 I 1954 r. Wyjechał do Kanady.

Kazimierz Budziak „Cis”

Ur. 13 XII 1922 r. w Trzcinicy.

NOW – AK, żołnierz oddziału R. Myśliwca.

Aresztowany 17 X 1950 r. Po śledztwie w PUBP w Jaśle przewieziony do więzienia na zamku w Rzeszowie. W kwietniu 1951 r. skazany przez WSR w Rzeszowie na 8 lat więzienia.

Z Rzeszowa skierowany do więzienia w Sieradzu.  Zwolniony 15 IV 1954 r. Wyjechał do Kanady.

Roman Myśliwiec „Bogdan”, s. JulianaUr. 2 XI 1922 r. w Jaśle.

NOW – AK,  Oddział Partyzancki  OP-11, żołnierz oddziału R. Myśliwca.

Aresztowany przez MO w maju 1945 r., uciekł z aresztu. Aresztowany w 1947 r. zbiegł z aresztu WUBP w Rzeszowie. Aresztowany po raz trzeci 12 XI 1949 r. Wyrokiem WSR w Rzeszowie skazany 6 X 1950 r. na 11 lat więzienia.

19 VI 1954 r. NSW złagodził wyrok do 4 lat i 8 miesięcy. Więzienie w Barczewie opuścił 26 VIII 1954 r. Po odzyskaniu wolności zamieszkał w powiecie Nowy Tomyśl.

Władysław Igielski „Grot”,

Ur. 20 VI 1920 r. w Jaśle.

NOW – AK, Oddział Partyzancki OP-11, żołnierz oddziału R. Myśliwca.

Aresztowany 9 XII 1950 r. Po śledztwie w PUBP w Jaśle przewieziony do więzienia na zamku w Rzeszowie. Skazany przez WSR w Rzeszowie 16 IV 1951 r. na 15 lat więzienia.

6 IV 1954 r. NSW uchylił wyrok WSR w Rzeszowie i nakazał zwolnienie więźnia.

Władysław Rosół „Moryc”

Ur. w Jareniówce, absolwent gimnazjum i liceum w Jaśle.

NOW – Armia Krajowa, OP-11

(staż partyzancki), oddział R. Myśliwca.

Zastrzelony wiosną 1945 r. przez komendanta Posterunku MO w Niegłowicach.

 

Jan Sychta „Spokojny”

Ur. 11 V 1922 r. w Jareniówce.

NOW – AK, Oddział Partyzancki OP-11 i Zgrupowanie Partyzanckie OP-23, żołnierz oddziału R. Myśliwca.

Aresztowany 30 III 1945 r. Przebywał w areszcie do 5 VIII 1945 r.

 

Bronisław Szurlej

Ur. 2 VI 1920 r. w Gądkach.

Oddział R. Myśliwca.

Aresztowany 28 XI 1946 r. wyrokiem WSR w Rzeszowie z 2 IX 1947 r. skazany na 10 lat więzienia.

 

Józef Liszka

Ur. 1 XI 1924 r. w Gądkach.

SN i oddział R. Myśliwca.

Aresztowany 28 XI 1946 r. wyrokiem WSR w Rzeszowie z 2 IX 1947 r. skazany na 8 lat więzienia za przynależność do SN i posiadanie broni.

Wyrok odbywał w Potulicach i OPW w Piechcinie.

Józef Szymkowicz

Ur. 5 II 1922 r. w Kobylu, zam. w Jaśle.

Oddział R. Myśliwca.

   

Stefan Pilawski

Ur. 15 V 1916 r. w Kaczorowych.

Oddział R. Myśliwca.

Aresztowany 5 II 1947 r. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z 2 IX 1947 r. skazany na 10 lat więzienia.

 

Karol Żabiński „Edward”

Ur. 7 I 1922 r. w Bączalu Górnym.

Dowódca plutonu NOW-AK w czasie okupacji i oddziału antykomunistycznego w 1945 r.

W 1947 r. ujawnił się w PUBP z działalności w AK. Aresztowany w czerwcu 1948 r. Po śledztwie w PUBP został umieszczony w więzieniu w Sanoku. Wyrokiem WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. został skazany na 6 lat więzienia. 6 X 1948 r. zbiegł ze szpitala .

Od 1948 r. mieszkał w Czersku pod zmienionym nazwiskiem. Zmarł w wieku 40 lat. Ponownie został aresztowany w 1961 r. Ostatecznie SN uchylił  wyrok z 1948 r. choremu na gruźlicę K. Żabińskiemu.

Stanisław Żabiński

Ur. 3 XI 1919 r. w Bączalu Górnym.

Pluton NOW-AK, współpraca z oddziałem K. Żabińskiego. W 1947 r. w okresie obowiązywania ustawy amnestyjnej ujawnił swoją działalność w PUBP. 

Aresztowany 15 II 1945 r. Przez kilka tygodni przebywał w śledztwie w PUBP. Aresztowany 25 VI 1948 r. przez funkcjonariuszy UB we Wrocławiu i przekazany do PUBP Jasło. Zwolniony 27 VII 1948 r. na podstawie ustawy amnestyjnej.

 

Kazimierz Grzywacz

Ur. 10 VI 1927 r. w Bączalu Górnym.

Pluton NOW-AK, oddział K. Żabińskiego. Od maja 1945 r. przechowywał broń oddziału K. Żabińskiego.

W marcu 1945 r. był aresztowany pod zarzutem przechowywania broni AK i zwolniony po tygodniu. Rok później ponownie aresztowany. Po trzech tygodniach śledztwa i wymuszeniu na nim  podpisania współpracy z UB został zwolniony. Jako tajny informator nie wypełniał zadań zleconych przez UB. Podjął służbę w Marynarce Wojennej. 11 IX 1948 r. został aresztowany przez Informację Wojskową w Gdyni. Przeszedł kolejne śledztwa w MBP, WUBP i PUBP. 21 IX 1948 r. WSR skazał go na 12 lat  więzienia.

Karę odbywał w więzieniach we Wronkach, Potulicach, Bielawach i Kopalni Węgla  Klimontów. 6 VII 1952 r. zwolniony z więzienia.

Stanisław Cichoń

Ur. 7 VIII 1921 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz plutonu NOW-AK, współpracował z oddziałem K. Żabińskiego w 1945 r.

Nie był aresztowany, ponieważ zbiegł z terenu powiatu jasielskiego

 

Bronisław Cichoń

Ur. 10 VI 1926 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz plutonu NOW-AK, oddział K. Żabińskiego w 1945 r.

Wyjechał na Śląsk. Był rozpracowywany przez WUBP w Katowicach i Rzeszowie (1949-1966) jako b. żołnierz AK, członek SN i oddziału antykomunistycznego K. Żabińskiego.

 

Albin Filus

Ur. 23 IX 1925 w Jabłonicy Polskiej

Żołnierz NOW-AK. Współpracował z oddziałem K. Żabińskiego.

Aresztowany 10 VIII 1946 r. i po brutalnym kilkutygodniowym śledztwie został zmuszony do podpisania współpracy z UB. Po wyjściu na wolność nie podjął kontaktów z UB. Ponownie aresztowany 5 VIII 1948 r. i poddany bezwzględnemu śledztwu. 5 IX 1948 r. zwolniony z aresztu.

 

Czesław Cichoń

Ur. 9 VIII 1927 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz NOW-AK, działacz ZMW „Wici”, oddział K. Żabińskiego w 1945 r.

Funkcjonariusze PUPB wielokrotnie próbowali go zatrzymać. Był postrzelony przez jednego z nich. Do 1955 r. ukrywał się przed organami bezpieczeństwa. Po aresztowaniu został zwolniony na podstawie ustawy amnestyjnej, ale zmuszono go do podpisania współpracy z KP MO.

 

Bronisław Smaś

Ur. 24 III 1922 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie. Współpracował z oddziałem K. Żabińskiego w 1945 r.

Aresztowany 28 VI 1948 r. Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. uniewinnił go po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej

 

Stanisław Opiela

Ur. 18 IX 1923 r. w Skołyszynie

Żołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie, oddział K. Żabińskiego w 1945 r.

Aresztowany 21 V 1948 r. Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. skazał go na 7 lat więzienia.

Wyszedł na wolność 17 III 1954 r.

Jan Skrzyszowski

Ur. 16 VIII 1920 r. w Bączalu Górnym

Żołnierz plutonu NOW-AK w Skołyszynie, oddział K. Żabińskiego w 1945 r.

Aresztowany 28 VI 1948 r.  Po śledztwie w Jaśle został umieszczony w więzieniu w Sanoku. WSR na sesji wyjazdowej w Sanoku 21 IX 1948 r. skazał go na 5 lat więzienia.

Zmarł 2 III 1950 r. w więzieniu we Wronkach na zapalenie opon mózgowych.

Józef Pięta

Ur. w Bączalu

Żołnierz plutonu NOW-AK, oddział K. Żabińskiego, w lipcu 1945 r. przeszedł do oddziału R. Myśliwca.

Został zastrzelony przez funkcjonariusza MO w lecie 1945 r.

 

Działacze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Józef Modrzejewski ,,Lis”Ur. 14 II 1909 r. w Kużnicach

Komendant Obwodu AK Jasło, Inspektor Rejonu AK Jasło, Inspektor Organizacji NIE i DSZ. Pierwszy kierownik Rejonu WiN Krosno ,,Południe” (do wiosny 1946 r.) Działacz Okręgu WiN Rzeszów, Kierownik WiN m. Kraków (czerwiec – październik 1946)

W 1946 r. zbiegł za granicę. 

Mieszkał z rodziną w USA

Antoni Holik „Gazda”

Ur. w Suchej Beskidzkiej

Podporucznik WP, kapitan AK, zastępca komendanta Obwodu AK Jasło, oficer dywersji Inspektoratu AK Jasło (1943-1944),  zastępca Inspektora (1944-1945), działacz WiN

23 IX 1945 r. zbiegł z A. Zawadzkim do Szwecji.

Od 1950 r. mieszkał z rodziną w Argentynie.

Antoni Zawadzki

„Teresa”

Podporucznik WP, oficer dywersji w Obwodzie AK Jasło, więzień obozu niemieckiego, oficer sztabu Inspektoratu AK Jasło (w likwidacji 1944- 1945), działacz WiN

23 IX 1945 r. zbiegł z A. Holikiem do Szwecji.

Mieszkał w Stanach Zjednoczonych

Eugeniusz Kiszczuk ,,Jaskólski”

Ur. 24.XII 1903 r. w Jaśle

Dowódca placówki AK Jasło. Pierwszy kierownik Rady WiN Jasło (grudzień 1945 – lato 1946)

 

Zagrożony aresztowaniem opuścił teren powiatu

Adam Droździewicz ,,Żbik”, ppor. AK

Ur. 23. XII 1903 r. w Jaśle ?

Drugi kierownik Rady WiN Jasło od lata 1946 do lata 1947 r.

 

Zagrożony aresztowaniem zbiegł z terenu powiatu jasielskiego

Ks. Bolesław Nowakowski ,,Wit”, franciszkaninUr. 16 VIII 1912 r.

Organizator kwater, skrzynki kontaktowej, kolportażu i pomocy społecznej w Radzie WiN Jasło

Aresztowany 13. IX 1947 r.Przeszedł śledztwo w WUBP. WSR 9 III 1948 r., po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia

 
       

Katarzyna Pec- GarbarzUr. 25 VII 1925 r. w Trzcinicy

W WiN od 1946 r.  prowadziła skrzynkę pocztową rejonu WiN Krosno

Aresztowana 20 VIII 1947 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Podczas śledztwa przebywała w więzieniu na zamku w Rzeszowie. 9 III 1947 r. WSR skazał ją na 7 lat więzienia.

NSW zmniejszył wyrok do 3 lat i 6 miesięcy. Przebywała w więzieniu w Fordonie do 26 II 1951 r.

Zbigniew Paczosa , lekarz dentystaUr. 14 V 1909 r. we Lwowie

Odpowiadał za wyposażenie w leki i opiekę lekarską działaczy WiN i ich rodzin)

   

Edward Bożek

„Maria”

 

Żołnierz AK, działacz WiN Działacz Rady WiN Jasło. (kierownik  wywiadu w powiecie jasielskim).

Oskarżony o przynależność do nielegalnej organizacji i posiadanie broni. Skazany 12 VII 1950 r. przez WSR w Rzeszowie na 15 lat więzienia. 

WSG w Krakowie w 1956 r. obniżył mu wyrok do 10 lat. Więzienie opuścił w 1956 r.?

Władysław Dąbek ,,Wanda”Ur. 8 I 1911 r. w Bierówce

Dowódca Placówki AK Tarnowiec. Działacz WiN w okręgu Rzeszów i kierownik Rady WiN Sanok.

 

Nie był aresztowany ponieważ zbiegł za granicę.

Mieszkał w Stanach Zjednoczonych.

Eugeniusz NiziołekUr. 29 XII 1922 r. w Ołpinach

Żołnierz AK. Od 1946 r. działacz WiN w gminie Szerzyny. W uzgodnieniu z kierownikiem Koła WiN, jego wujkiem W. Stanulą przechowywał archiwum organizacji.

Aresztowany 13 XII 1947 r. Skazany przez WSR na 8 lat więzienia.  r.

Przebywał w więzieniach we Wronkach, Potulicach. Zwolniony warunkowo 1 X 1953

Działacze Młodzieży Wielkiej Polski i innych organizacji antykomunistycznych

Franciszek GorgoszUr. 24 XI 1927 r. w Trzcinicy

Żołnierz plutonu NOW-AK w Trzcinicy. Działacz MWP w Jaśle. Uczeń IV klasy gimnazjum

Aresztowany 28 XI 1946 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Przebywał w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. WSR 2 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd zwolnił go z więzienia.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty w stopniu podporucznika. W 1953 r. został zwolniony z wojska i zdegradowany.

Ludwik OchwatUr. 23 VIII 1923 r. w Sobniowie

Żołnierz AK. Po wojnie uczeń LO i działacz MWP

Aresztowany 4 VII lipca 1947 r. WSR 9 IX 1947 r. skazał go na 3 lata więzienia. Na podstawie ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia. 

 

Ludwik GowinUr. 30 marca 1928 r. w Jaśle

Po wojnie uczeń LO w Jaśle. Związany z akcją wysadzenia pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w Jaśle.

Aresztowany 2 II 1947 r. i umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. Po 7 miesiącach śledztwa zwolniony z aresztu.

 

Jerzy PatrośUr. 5 VI 1927 r. w Zamościu, od 1940 r. zamieszkały w Jaśle

Żołnierz plutonu NOW-AK Sobniów – Żółków. Działacz MWP w 1946 r.

Aresztowany w lipcu 1947 r. Przeszedł śledztwo w Jaśle i Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 2 lata więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia.

 

Marian SkrzypekUr. 24 II 1927 r. w Jaśle

Kierownik sekcji MWP w Jaśle.

Aresztowany w lipcu 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia.

 

Stanisław SkrzypekUr. 24 II 1927 r. w Jaśle

Od czerwca 1946 r. działacz MWP w Jaśle.

Aresztowany w lipcu 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 3 lata więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia.

 

Mieczysław SzetelaUr. 22 III 1928 r. w Dobrzechowie

Absolwent LO w Jaśle i działacz MWP.

Aresztowany 5 II 1947 r. Został poddany brutalnemu śledztwu w areszcie WUBP, następnie umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 2 IX 1947 r. skazał go na 5 lat więzienia. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej sąd postanowił o zwolnieniu go z więzienia. 

 

Tadeusz WiśniewskiUr. 1 IX 1927 r. w Żółkowie

Uczeń I klasy LO i działacz MWP w Jaśle.

Aresztowany 4 VII 1947 r. Po śledztwie w areszcie PUBP został umieszczony w więzieniu na zamku w Rzeszowie. WSR 30 IX 1947 r. skazał go na 2 lata więzienia. Na mocy ustawy amnestyjnej został zwolniony z odbywania kary.

 

Władysław SzwajaUr. 3 III 1928 r. w Złoczowie

Uczeń jasielskiego gimnazjum i działacz MWP w Jaśle.

Aresztowany 5 II 1947 r. i umieszczony w areszcie WUBP. WSR z powodu braku dowodów winy uniewinnił go od zarzucanych mu czynów. 

 

Zygmunt Waśko

Ur. 22 IV 1928 r. w Jaśle

 

Współpracownik AK. Od marca 1946 r. działacz MWP.

Aresztowany 26 XII 1946 r. Po śledztwie w PUBP 17 I 1947 r. został przekazany na dalsze śledztwo do WUBP. Po zastosowaniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z aresztu 3 IV 1947 r.

 

Stanisław Gleń

Ur. 11 III 1928 r. w Jaśle

Działacz organizacji antykomunistycznej. W latach 1945-1946 trzykrotnie przeprowadzał akcje wysadzenia pomnika Armii Czerwonej w Jaśle.

Aresztowany 24 V 1946 r. Po brutalnym śledztwie wysłany do WUBP. Wyrokiem WSR skazany na 5 lat więzienia. Po zastosowaniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z więzienia.

 

Bronisław PiętaUr. 1 I 1927 r. w Sobniowie

Uczeń LO w Jedliczu. Działacz SN, kolporter prasy WiN w Rejonie Krosno

Aresztowany w maju 1947 r. w czasie egzaminu maturalnego w Jedliczu. Zbiegł z aresztu 3 VII 1947 r. Ponownie aresztowany 7 X 1947 r. Skazany przez WSR w Rzeszowie na 5 lat więzienia.

Przebywał w więzieniach w Przemyślu i Wronkach. Po uwzględnieniu ustawy amnestyjnej został zwolniony z więzienia 30 I 1950 r.

Wojciech Najbar

 

Aresztowany 2 IV 1949 r. za szerzenie propagandy wrogiej ustrojowi PRL i władzom PRL. Zmarł podczas śledztwa w areszcie PUBP

 

Stanisław WojdyłaUr. w 1905 r. w Nawsiu Kołaczyckim

Żołnierz AK

Aresztowany 8 II 1952 r. za szerzenie wrogiej propagandy na temat ustroju i władz PRL (stosowanie tzw. szeptanej propagandy). 14 III 1952 r. WSR skazał go na 15 miesięcy więzienia

 

Ks. Stanisław Kułak

Ur. 6 IV 1905 w Humniskach.

W czasie okupacji był proboszczem  parafii w Gniewczynie Łańcuckiej. Wspierał AK. Przechował na terenie kościoła broń z rozwiązanego oddziału AK Jana Totha.

Aresztowany 25 V 1949 r. W styczniu 1950 r. skazany przez WSR na 6 lat więzienia.

Zwolniony warunkowo z więzienia we Wronkach w październiku 1953 r. W 1958 r. został wikarym w Tarnowcu. Od 1959 r. do emerytury w 1982 r. był proboszczem parafii w Trzcinicy.

Źródło : www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/kultura/741-chwala-bohaterom

 

 

Liczba odsłon: 2717


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~histeryk  |  sobota, 09 marca 2019 08:37
Pisanie historii alternatywnej jako usprawiedliwienia wojny
domowej w Polsce po 1945 roku nie ma sensu. Ci, którzy to
piszą zapominają o ustaleniach wielkich w Jałcie. Wiedzieli
o tym niezłomni a jednak lała się bratnia krew.
#2  ~Gustlik  |  wtorek, 05 marca 2019 21:54
~nbm odszedłeś od historii z lat powojennych w naszym regionie do gdybania co by było jak byśmy byli w zachodniej strefie wpływów .Otóż zapewne zachód miałby nas głęboko gdzieś (jak i przed wojną).Ekonomicznie nigdy byśmy się do Niemiec nie zbliżyli (długo tam przebywałem ) ponieważ mentalnie jesteśmy inni od nich.A historia pokazała po latach
że wolność można odzyskać też pokojowo .A z tym rządzeniem w Uni ,chm każdemu wolno marzyć .
#3  ~do Gustlik  |  wtorek, 05 marca 2019 07:42
Tak to już jest .że walka zwłaszcza z bronią w ręku niesie z sobą ofiary ...tu zasadniczą sprawą było INNE pojmowanie wolności .Ta sowiecka (widać to po latach) nie sprawdziła się ...sprowadziła Polskę do poziomu "republiki ZSRR"..nie mówiąc o ekonomicznej stronie.Gdybyśmy jak Niemcy zachodnie znalezli się po drugiej stronie "wpływów" ..dziś MY a nie Niemcy rządzilibyśmy w Unii...historia po latach pokazuje kto miał rację
#4  ~Gustlik  |  poniedziałek, 04 marca 2019 19:12
Nie jestem z Bączala,i nie mam pojęcia gdzie się znajduje.Chętnie jednak poczytam na czym ta walka polegała po
,,wyzwoleniu"" przez Armię Czerwoną .Chodzi mi o to że obie zwalczające się strony określają to tak; zlikwidowano ,zostali zlikwidowani .A to były zwykłe mordy nazywane likwidacją .Cierpieli najbliżsi po obu stronach.
#5  ~nmb  |  poniedziałek, 04 marca 2019 11:08
A czy będziesz zdziwiony gdy opowiem jak jeden z tych niezłomnych był ścigany jak pies przez tyle lat ,jakie naloty przeżywała rodzina ,jak trudno było dostać jakąkolwiek pracę jak z zemsty pod dom niezłomnego podłożono karabin by doprowadzić niewinnych przed sąd .Jak UB wywlekało ojca 5 dzieci w nocy a ciężarnej żonie powiedziano że to za to zginie bo nie wie gdzie jest brat.A ten milicjant zginął w normalnej wymianie ognia a na ścieżce ( a raczej łące )zastrzelono niezłomnego wracającego do domu. Żyją świadkowie DRUGIEJ STRONY TEŻ
#6  ~Gustlik  |  niedziela, 03 marca 2019 20:41
Dziwi mnie brak komentarzy do tego artykułu .Zwłaszcza z Baczalu ,przecież żyją jeszcze świadkowie tamtych
zdarzeń .Czy milicjant ochraniający lokal wyborczy to zdrajca narodu polskiego ? idąc tym tokiem myślenia to
wszystkich milicjantów do 1989r tak by można było nazwać .Dałem tylko przykład milicjanta bo to ma związek z Bączalem .A ksiądz ukrywający broń (podobno w kościele) czyli narzędzie zbrodni ,bo zbrodnią bylo zabicie człowieka
bezbronnego w katowni przez SB jak i gdzieś za stodołą czy na ścieżce przez tzw.niezłomnego.Może by tak napisać o dokonaniach tych niezłomnych bohaterów z naszego regionu.
#7  ~asaq  |  sobota, 02 marca 2019 16:57
Komentarz nie na temat
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Saletyni nie rezygnują ze Spotkania Młodych w Dębowcu
02 czerwca 2020
Hasło „#ODKRYWCY&rdq uo; będzie towarzyszyć 33 Saletyńskiemu Spotkaniu Młodych, które od..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020