wtorek, 05 grudnia 2023, imieniny: Anastazy, Gerald
Artykuły
Kto i ile zarabia na zbiorniku Kąty - Myscowa. Na jakim etapie jest sprawa budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa w listopadzie 2022 roku
27 listopada 2022 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Jesteśmy na etapie, kiedy należy zadawać sobie pytanie - nie CZY, ale KIEDY powstanie zbiornik Kąty-Myscowa ? Czy będzie to za 20, 50, czy 100 lat - takie pytanie zadają  mieszkańcy Myscowej i Kątów koło Desznicy.   Czy obecna  zapowiedź budowy zbiornika jest realistyczna, czy też jest to  jeden z elementów nadchodzącej kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

Krempna - listopad 2022

Wielofunkcyjny zbiornik na rzece Wisłoce ma być zlokalizowany na terenie miejscowości Myscowa w gminie Krempna, oraz Kąty na terenie gminy Nowy Żmigród. 

Myscowa  - listopad 2022

Zbiornik wodny musi powstać, gdyż skutki suszy widać gołym okiem. Zasadniczym celem budowy zbiornika ma być ograniczenie i przeciwdziałanie skutkom postępującej suszy. W ostatnich latach zauważalne jest występowanie niskich stanów wód na rzece Wisłoce. Odbija się to negatywnie na jakość zasobów wody pitnej dla ludności. Budowa zbiornika ma więc strategiczne znaczenie w walce ze skutkami suszy i powtarzającymi się coraz częściej cyklicznym deficytem wody. 

Polska  jest na końcu listy krajów UE, jeśli chodzi o  ilość gromadzonej wody. Na jednego mieszkańca  kraju przypada średnio  nieco ponad 1600 m3 wody w ciągu roku, gry tymczasem  średnia dla Europy wynosi ponad  4500 m3 na rok. 

Zbiornik Kąty- Myscowa na rzece Wisłoce ma być o pojemności 65,5 mln metrów sześciennych i  zajmować powierzchnię prawie 430  hektarów. Planowane jest  również wybudowanie przy zbiorniku małej elektrowni wodnej o mocy ponad  1,5 MW. 

O budowie zbiornika wodnego Kąty - Myscowa mówi się od dziesiątek lat. Planowany zbiornik Kąty – Myscowa ma rozciągać się od Kątów, przez Myscową, aż do Polan i Krempnej. 

Budowę zbiornika wodnego Kąty-Myscowa planowano jeszcze przed II wojną światową, a pierwszy projekt w 1919 roku wykonał inżynier Gabriel Narutowicz - późniejszy prezydent Rzeczypospolitej.

Myscowa  - listopad 2022

Na jakim etapie jest sprawa budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa w listopadzie 2022 roku 

Inwestycja „ Budowa zbiornika wodnego Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce” znajduje się obecnie na etapie przedprojektowym. Gromadzone są niezbędne dane z wielu obszarów, które umożliwiają realizację kolejnych etapów związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego.

Przygotowano opracowania studialne oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Toczy się postępowanie w sprawie uzyskania o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwają również prace nad opisem przedmiotu zamówienia na prace projektowe. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie projektu budowlanego to elementy niezbędne do procedowania kolejnych decyzji tj. pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na realizację inwestycji.

Aktualnie w ramach prac przygotowawczych prowadzone są również sondażowe i powierzchniowe badania archeologiczne dla rejonu planowanego zbiornika. Pierwszy etap badań wykonano w okresie pomiędzy 04.05 -12.05.2022 r.

W dniu 05.09-2022 r. uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, delegatura w Krośnie na wykonanie badań sondażowych. Rozpoczęto badania sondażowe. Planowany termin ich zakończenia to 30 listopada 2022 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchomiono punkty informacyjne dające możliwość otrzymania wyczerpujących informacji o projekcie oraz przekazania swoich oczekiwań, uwag i opinii.

Punkty zlokalizowane są w Szkole Podstawowej w Kątach i w Urzędzie Gminy w Krempnej i działają w wybrane dni miesiąca. Harmonogram działania punktów oraz bieżące informacje na temat statusu projektu dostępne są na stronie internetowej dedykowanej inwestycji www.razemdlawisłoki.pl - poinformowała nas Joanna Lipka, zastępca dyrektora  ds. Organizacyjno-Ekonomicznych RZGW w Rzeszowie.

Myscowa  - listopad 2022

Kto i ile zarobił a latach 2018 – 2022 na Zbiorniku Kąty – Myscowa

1. Uzupełnienie oraz aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko Zbiornika Wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gminy Krempna oraz Nowy Żmigród zawierającego wariantowe rozwiązania realizacyjne przedsięwzięcia – Wykonawca: WTU SP. z o.o, ul Kołodziejska 18a,30-607 Kraków – kwota 1 795 800, 00 złotych – płatność 2019-2020.

2. Koncepcja urbanistyczna zagospodarowania nowych terenów na potrzeby budownictwa mieszkalnego w związku z likwidacją gospodarstw w projektowanej czaszy zbiornika w ramach zadania „Budowa zbiornika Katy Myscowa” – Wykonawca : Ewa Młodochowska Biuro Urbanistyczno- Architektoniczne ul. Jana Robaka 1 35-230 Rzeszów – kwota 147 600, 00 złotych płatność 2019.

3 „Koncepcja przesiedleń z czaszy projektowanego zbiornika z uwzględnieniem w.im.mediacji z mieszkańcami i sporządzeniem analizy kosztów i korzyści w ramach zadania „Budowa zbiornika Kąty Myscowa” – Wykonawca:Bartosz Krzeszowiec GRYFION Usługi Projektowo – Budowlane ul Leśna 99, 39-200 Dębica – kwota 141 450, 00zł płatność 2020.

4. Cyfryzacja projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru zbiornika Kąty- Myscowa - Wykonawca: BRAK – kwota 2 460, 00zł- płatność 2020.

5. Koreferat do „Aktualizacji koncepcji technicznej budowy zbiornika Kąty- Myscowa (...)z 2021r. Wraz z koncepcją przepławki dla ryb – Wykonawca: Konsorcjum firm w składzie 1) Siudy Andrzej Usługi Inżynierskie z siedzibą w Goczałkowicach- Zdroju 43-230, ul. Jeziorna 86,-Lider Konsorcjum, Soley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, ul.Przemysłowa 33, 32-083 Balice-Parter Konsorcjum – kwota 55 350, 00 złotych – płatność 2021.

6. Kontrakt 5.8.3a”Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce Działania informacyjne,punkt informacyjny” – Wykonawca Komunikacja Plus Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kwota 376 131, 32 złotych – płatność 2022

7. „Aktualizacja koncepcji rozwiązań technicznych budowy zbiornika Kąty-Myscowa uwzględniającej w.in.wyniki modelowania hydraulicznego z 2019 roku, rozpoznanie dotychczas warunki geologiczne” – Wykonawca: AECOM Polska Sp z o .o. z siedzibą w Warszawie ,Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa – kwota 1 670 355, 92otych – płatność 2021/2022.

8. Kontrakt 5.8 2a Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce. Opracowanie powierzchniowych i sondażowych badań archeologicznych wraz z określeniem ewentualnego koniecznego zakresu archeologicznych wykopaliskowych badań ratowniczych wyprzedzających realizację inwestycji -Wykonawca : Archeologiczny Serwis Konsultacyjno-Badawczy Mirosław Kuś, Małówka 97, 38-114 Niebylec – kwota 36 900,00 złotych – płatność 2022.

Łącznie w latach 2019 – 2022 wydatkowano kwotę 4 226 046, 24 złotych.

Myscowa  - listopad 2022

Pierwsze prace, realizowane do 2021 roku poniesione zostały ze środków Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych. W tym czasie poniesiono wydatki niespełna 3 milionów złotych.

Kolejno PGW WP RZGW w Rzeszowie uzyskało finansowanie na realizację prac przedprojektowych i projektowych ( na lata 2022 – 2023 ). Zapewnił je Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju ( Bank Światowy) oraz Bank Rozwoju Rady Europy ( BRRE) w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. W ramach tego dofinansowania m.in. wyłoniony został wykonawca sondażowych i powierzchniowych badań archeologicznych. Na działania w ramach PODDOW łącznie dysponujemy kwotą ok. 54 miliony złotych.

Dalsze działania najpewniej zrealizowane zostaną z funduszy krajowych, w ramach programu „ Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”. Plan realizowany w latach 2023- 2030 zakłada finansowanie budowy zbiornika Kąty – Myscowa na lata 2024 – 2028. Na ten cel zaplanowano budżet w kwocie 1 629,59 mln złotych – poinformowała nas Anna Sowa –  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Red. 

 

 

 

 

Liczba odsłon: 2204


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~ciekawy  |  poniedziałek, 28 listopada 2022 20:52
punkt informacyjny który nie wie za wiele w dodatku w takim miejscu że nikt za wiele o nim nie wie
#2  ~lol  |  poniedziałek, 28 listopada 2022 17:58
Wynajęta agencja PR - owa za 370 tyś !!!!! "Działania informacyjne,punkt informacyjny” ????????
#3  ~czytelnik  |  poniedziałek, 28 listopada 2022 14:56
103 lata trwa już efekt planowania i rozpoczynania budowy. Współczuję mieszkańcom, żyją na jednej wielkiej niewiadomej.
Teraz jasielscy politycy mają nową inwestycje - droga Jasło- Pilzno, która kolejne 103 lata będzie się projektować, szczególnie w okresie wyborczym.
#4  ~eee  |  niedziela, 27 listopada 2022 20:02
Tylko Maria Kurowska zabiega o zbiornik
#5  ~Sieka  |  niedziela, 27 listopada 2022 19:15
Ciemny lud wszystko kupi. Tak to funkcjonuje
od lat i tak działa PiS. Otłumanić, obiecać a potem
guzik.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023