środa, 01 grudnia 2021, imieniny: Długosz, Edmund
Artykuły
Czy w najbliższym 100-leciu wybudują wały przeciwpowodziowe w Niegłowicach i zmodernizują wały w Jaśle
09 października 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło
Od 8 lat zapowiadana jest budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce od Rafinerii Jasło przez Niegłowice do wysokości  Klasztoru w  Dębowcu. Od 11 lat zapowiadana jest modernizacja wałów przeciwpowodziowych  w Jaśle

W 2013 roku zapowiadano, że w 2020 roku zostanie zakończona budowa wałów. Mamy 2021 rok i o wałach na rzece Wisłoce  w dalszym ciągu tylko się mówi. Jak długo  jeszcze pseudopolitycy będą "mamonić" obietnicami mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego?

Niegłowice - 16.05.2014 roku  - zdj. arch. 

Poniżej publikujemy informacje Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w styczniu 2018 roku przejęło od poprzedniego inwestora przygotowane do realizacji zadanie" Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 - 119+00 na terenie miasta Jasła, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec  woj. podkarpackie". Dla przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w grudniu 2017 roku wydał decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Już w styczniu 2018 roku dwie pozarządowe organizacje ekologiczne - Klub Przyrodników i Fundacja Greenmind, złożyły do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołanie od decyzji środowiskowej. Odwołania zawierały zastrzeżenia dotyczące m.in.rzekomego naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, nałożenia rygoru natychmiastowej wykonalności, a także zawartości raportu OOŚ i jego uzupełnienia oraz oddziaływania na obszary Natura 2000. W marcu 2019 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień w tym m.in.oddziaływania przedsięwzięcia na chiropterofaunę. Jasło 2010 - zdj. arch.  W związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań w terenie, w tym inwentaryzacji chiropterofauny, w kwietniu 2019 roku RZGW w Rzeszowie wystąpił do GDOŚ o zawieszenie toczonego postępowania.  W dalszej części prowadzonego postępowania odwoławczego po przedłożeniu przez RZGW w Rzeszowie stosownych dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, odpowiadający na zawarte  w odwołaniu organizacji ekologicznych pytania i uwagi, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy wyznaczała nowy termin jej załatwienia na dzień 28.11.2021 roku.

 Niegłowice - 16.05.2014 roku  - zdj. arch. 

W nawiązaniu do drugiego pytania informujemy, że obecnie trwają prace nad aktualizacją Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP), który jest najważniejszym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarki wodnej dla obszaru dorzecza Wisły. Na liście działań w regionie wodnym Górnej Wschodniej Wisły oprócz powyższej inwestycji zostały ujęte działania pn.: - "Modernizacjia prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 105+560 - 107+970 w miejscowości Jasło", - "Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 109+250 - 111+180 w miejscowości Jasło" - "Modernizacja prawostronnego obwałowania w km 110+390 - 112+230 rzeki Wisłoki w miejscowości Jasło". Ujęcie ww. działań w obecnie aktualizowanym Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pozwoli na rozpoczęcie starań o zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na przygotowanie i realizację przedmiotowych zadań w Jaśle - poinformował nas zastępca Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Joanna Lipka.

 Niegłowice - czerwiec 2013 roku  - zdj. arch. 

W 2013 roku zapowiadano, że w ramach inwestycji zostanie wybudowany polder przeciwpowodziowy (wytworzenie rozszerzonego międzywala /szer. ca 350m/ w km Wisłoki ca 115+050÷116+950). Powierzchnia obejmuje około 40 ha, pojemność około 470 tys.m3. Zostaną wykonane przepusty wałowe z komorami zasuw oraz klapami zwrotnymi – szt.7, wraz ze stanowiskami do przepompowywania wód z zawala na międzywał. Ponadto Inwestot wykona przejazdy wałowe w ilości 10 sztuk. Przejazdy wałowe będą mieć szerokość  4m, 5m, przy nachyleniu podjazdów  1:8÷1:12.

Jasło 2010 - zdj. arch. 

Utwardzona miała być droga powodziowa na zawalu, która miała biec wzdłuż projektowanego odcinka zabezpieczenia przeciwpowodziowego wraz z zawrotkami oraz wjazdami (zjazdami), połączeniami z drogami publicznymi i przepustami na ciekach (rowach). Będzie miało parametry: szerokość korony drogi – 5m, wysokość nasypu – 0,2÷2,0, nachylenie skarpy – 1:1,5÷1:3, szerokość pasa utwardzenia – 3,5.  Pas zieleni w międzywalu i zawalu - szer. 4 metrów.

Red.

Liczba odsłon: 1051


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Maciej Jagielski  |  poniedziałek, 11 października 2021 15:26
do ~Mops
Nie Radny Maciej Jagielski odsłoni wał jeżeli on w końcu powstanie tylko inwestor, który został wskazany w artykule czyli PGW Wody Polskie wraz z naszymi lokalnymi notablami :) Owszem proces projektu i budowy trwa już za długo ale to też Redaktor wyjaśnił w artykule. Odwołanie organizacji ekologicznych przeciąga cały proces projektu i realizacji inwestycji, a nie Maciej Jagielski. Życzę mniej złośliwości i więcej dobrego humoru, chociaż humor to widzę że raczej dopisuje :D
#2  ~Mops  |  poniedziałek, 11 października 2021 10:39
Radny Maciej Jagielski da radę!!!
Czekamy na spektakularne odsłonięcie wała!
Wału znaczy się 😉
#3  ~Jaa  |  niedziela, 10 października 2021 13:45
Nie
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021