sobota, 30 maja 2020, imieniny: Ferdynand, Joanna
Artykuły
Budzimy się rano, a we wsiach tak śmierdzi, że jest to nie do opisania - Ważniejsze były stadiony od budowy oczyszczalni ścieków dla całej gminy
30 listopada 2019 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

28 listopada 2019 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski. Wójt gminy Andrzej Stachurski przedstawił radnym informacje o podejmowanych działaniach w zakresie wyboru podmiotu, który w 2020 roku będzie odbierał odpady komunalne od mieszkańców Gminy Osiek Jasielski. 

Andrzej Stachurski - wójt Gminy Osiek Jasielski 

Ostrą dyskusję wywołał projekt  Uchwały w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Kwota za 1 m3 ścieków pozostaje na obecnym poziomie. Natomiast obniżamy o 10 złotych z kwoty 65 na 55 złotych za transport. W II strefie powyżej 3 km obniżamy z kwoty 85 na 75 złotych - mówił Kierownik Gminnego Zakładu  Komunalnego w Osieku Jasielskim. 

Gdybyśmy znacznie kwotę obniżyli, to ludzie może by ścieki odwozili do Oczyszczalni. A tak każdy weźnie kogoś i wywozi gdzie chce - mówił jeden z uczestników dyskusji. 

To było by niesprawiedliwe, gdyż tam, gdzie jest kanalizacja ludzie płacą 200 złotych, tam gdzie nie ma kanalizacji, to ludzie wywiozą raz na pół roku i zapłacą 50 złotych - mówił kierownik GZK.  

- Gdyby umowy na wsiach były podpisane w 90 % to można by obniżyć stawki. Jeżeli niewiele osób zawiera umowy,  to koszty też są wyższe. My robimy co możemy i obniżamy o 10 złotych - mówił Andrzej Stachurski.

- Przecież mamy Regulamin Utrzymania Czystości w Gminie, który nakazuje przynajmniej dwa razy do roku wywieźć ścieki i właściciel  powinien okazać kwit, gdzie wywiózł te ścieki. Tak powiem szczerze, że jest to taki zabieg teczniczny, bo wiadomo ile ścieków się odprowadza. Cieszyć się jedynie, że w gminie ten przepis jest nieekzekwowany. Bo jak byłby egzekwowany to wszyscy musieli by wywozić z tych miejscowości, gdzie nie ma kanalizacji - mówił wiceprzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski Marek Kiełbasa. 

Co mówił sołtys wsi Samoklęski 

- Dlaczego nie są egzekwowane przepisy, które Rada Gminy  uchwaliła za poprzedniego wójta i było to nakazem. Nie ma możliwości ich wyegzekwowania? Tu nie ma stwierdzenia : "Cieszyć się, że gdzieś to wywożą". Wywożą nam pod domy. To też trzeba się nad tym zastanowić , jak tą sprawę "ugryźć", żeby nie przymuszać  ludzi, ale żeby ludziom wyjaśnić, że wywożenie i podpisanie umowy jest jedynym rozwiązaniem w dobie walki z zanieczyszczeniem środowiska.

Bo każdy z nas jest tylko sekundę na tym świecie. Budzimy się rano, a we wsiach tak śmierdzi, że jest to nie do opisania. Po nocach jest pompowanie.

Marek Kiełbasa - wiceprzedwodniczący Rady Gminy Osiek Jasieki - zdj. arch. 

Co mówił wiceprzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski Marek Kiełbasa 

- Panie sołtysie ja Panu odpowiem. Gdzie wszyscy byli 8 - 10 lat temu,  kiedy była koncepcja realizacji inwestycji oczyszczalni ścieków  na całą gminę. Wtedy ważniejsze  były stadiony? Teraz dopiero to po tylu latach wychodzi.  Są sprawy priorytetowe. Ale czasu nie cofniemy.  Kolejna kwestia to wodociągi. To jest przyszłościowe i trzeba nad tym myśleć. Myśleć trzeba o tym, co można zrealizować za parę lat. Nie chodzi o to, aby tutaj się kłócić. Trzeba szukać projektów. Dla nas -  tych miejscowości, gdzie jest kanalizacja, lepszym było by żeby do sieci były przyłączone wszystkie wsie. Bo wtedy można szukać oszczędności.  My chcemy, czy nie chcemy, to stajemy przed taką ścianą , że mieszkańcy będą wieszać na nas psy. A my Bogu Ducha jesteśmy temu winni. 70 - 80 % wzrosną śmieci, jeżeli tak dalej będzie. Opłaty nas kończą jako wszystkich mieszkańców - mówił Marek Kiełbasa.

Co mówił sołtys wsi Samoklęski 

- Tu radny wspomniał, że są ludzie, którzy płacą za ścieki 800 złotych. Do mnie przyjeżdża  beczkowóz,  płacę 122 złote i jest nas dwójka. Więc jak przyjedzie 4 raz w roku to rachunek jest prosty. Ja płacę 500 złotych za dwie osoby. Trzeba szukać rozwiązań, aby ludzie widzieli dla siebie korzyść. 

Co mówił wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski 

 

- Zastanawiamy się nad tym, aby zrobić koncepcje odnośnie zasilania gminy w wodę. Są dwie możliwości. Szukać środków i budować ujęcie wody lub skorzystać z wody jasielskiej.  Teraz to analizujemy - mówił Andrzej Stachurski. 

- W dniu dzisiejszym mieliśmy otwarcie przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Wpłynęła jedna oferta z Firmy Ekomax - firmy, która do tej pory odbierała od nas odpady.

- Muszę powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się tak wysokiego wzrostu cen . Wiadomym jest, że ceny idą one  w górę bo są problemy z odpadami,  bo firmy mają problemy z oddaniem odpadów komunalnych  do spalarni, czy też RIPOK -ów. Na przetargu mieliśmy zabezpieczoną kwotę  509 tysięcy 436 złotych.

Natomiast po otwarciu w dniu dzisiejszym okazało się, że zaoferowana  kwota  wynosi 886 tysięcy 438 złotych.

Tak naprawdę, to w 2020 roku potrzebujemy w granicach 900 tysięcy złotych .

Mamy zamiar też wprowadzić kodowanie worków, żeby było wiadomym kto i co oddaje i by każdy odpowiadał za swoje odpady. Bo niestety teraz jak wiecie, po zmianach przepisów nie będzie można już oddawać śmieci niesegregowanych.  Śmieci muszą być segregowane, a jeżeli ktoś nie będzie segregował  odpadów , to stawki będą od 2 do 4-ci stawki bazowej.

To Państwo radni będziecie uchwalać jakie stawki będą płacić mieszkańcy. Myślę, że będzie to dwukrotna stawka - kara . Dla porównania mogę Wam podać, że za odbiór odpadów zmieszanych w ubiegłym roku płaciliśmy  za tonę 797 złotych  brutto ,  a obecnie jest to kwota 1122,12  złote. Za odbiór opon była kwota 714,96 złotych za tonę, a będzie 1222, 56 złote. W każdej z grup kwoty poszły bardzo do góry .

Niewiele możemy, bo mamy jednego odbiorcę. Dobrze, że w ogóle wystartował, bo są gminy, gdzie do przetargu nie przystąpiły żadne firmy. Tak naprawdę problem pojawi się w przyszłym roku.  Robimy różnego rodzaju zabiegi , mamy spotkania, szkolenia. Jest taki pomysł ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, aby na terenie Podkarpacia wybudować jeszcze jedną spalarnię. Bo jak wiemy spalarnia w Rzeszowie, która  też będzie odbierać śmieci z Mazowsza. Może ceny, które Warszawa zaproponowała są lepsze dla nich i część tych śmieci będzie odbierana.

Ponad 20  złotych miesięcznie od osoby za odbiór odpadów segregowanych w gminie Osiek Jasielski 

Po naszych wstępnych dzisiejszych obliczeniach wynika, że kwoty za odpady powinny się kształtować gdzieś w granicach 19 złotych za segregowane,  ale ze zniżką za kompostownik. Bez zniżki za kompostownik to kwoty będą wynosić ponad 20 złotych od osoby. Jeżeli ktoś nam zadeklaruje, że ma kompostownik, to skorzysta z obniżki .

Jak wiemy to mamy oddzielnie konto i kwoty muszą się nam zbilansować. Proszę uczulić mieszkańców, aby śmieci segregowali,  aby nie było takich sytuacji, że mieszkańcy będą  musieli płacić kary.  Firma, która odbiera śmieci będzie nas informować, czy dany mieszkaniec segreguje śmieci, czy też nie.

 

Uchwała nr XX/116/2016 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 22 lipca 2016r.w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały lub gromadzić te odpady w stosownych workach lub pojemnikach,

- odbierane będą na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej (zwartej) wzdłuż drogi dojazdowej, a jej właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawiać je na pobocze drogi dojazdowej do posesji.

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności.

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 10.

Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Traci moc Uchwała nr XXVIII/173/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski.

2. 2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Osiek Jasielski.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

 St.G.

Liczba odsłon: 4278


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~mieszkaniec  |  wtorek, 03 grudnia 2019 09:20
A kto podjął decyzje o nie budowaniu zakładu utylizacji ....
#2  ~dragoness  |  poniedziałek, 02 grudnia 2019 20:12
Zanoście modły i prośby do Marii od groty i ZUO.
#3  ~maly  |  poniedziałek, 02 grudnia 2019 18:57
ta ludzie segregują śmieci potem chłopcy ładują to na jedno auto następnie kiper na kupe a wieczorem OGIEŃ !!! a my za to tyle płacimy
#4  ~Nikki  |  poniedziałek, 02 grudnia 2019 14:54
To efekty wiekopomnej decyzji obecnej pani poseł, która w gminie Osiek Jasielski zdobyła 26,91% głosów. No to idźcie po pomoc, na pewno pomoże i zaradzi temu problemowi.
#5  ~kontrole sanitarne  |  poniedziałek, 02 grudnia 2019 09:55
Służby odpowiedzialne za stan sanitarny winny dokonywać systematycznych kontroli rzek w miejscach przepraw kołowych. Tam było możliwe i pewnie nadal jest praktykowane wylewanie ścieków z beczek bezpośrednio do nurtu rzek.
#6  ~Q  |  niedziela, 01 grudnia 2019 21:23
Firma ekomax budzi zainteresowanie służb. Dziwnie to,wyglada z tą firmą i lokalnymi władzami.
#7  ~CoToDa  |  niedziela, 01 grudnia 2019 20:45
Sport jest ważny bo czyni z ludzi zdrowych, a tylko zdrowi przetrzymają i pokonają smród
#8  ssssssss  |  sobota, 30 listopada 2019 20:45
Komentarz nie na temat
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Andrzej Stachurski organizuje pomoc dla pogorzelców z Samoklęsk
29 maja 2020
Wczoraj tuż po godzinie 16-tej w Samoklęskach ( gmina Osiek Jasielski) wybuchł pożar.  W ogniu ..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020