sobota, 23 stycznia 2021, imieniny: Jan, Klemens
Artykuły
Budżet Miasta Jasła na 2021 rok – pomimo trudności inwestycje nadal na pierwszym planie!
11 stycznia 2021 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

33,9 mln zł, czyli o 6 mln zł więcej niż w roku ubiegłym, udało się zabezpieczyć na rozwój i inwestycje w tegorocznym budżecie Miasta Jasła. Konsekwentnie, pomimo trudnego 2020 roku, Miasto nadal nacisk będzie kładło na inwestycje. Tak jak w poprzednich latach największe wydatki (blisko 60 proc.) pochłaniają oświata i pomoc społeczna.

Jest to niestety kolejny trudny budżet, na który złożyła się zarówno trwająca pandemia i wynikające z niej zadania finansowe, ale również spowodowane tym zmniejszone wpływy do budżetu miasta. Rozwój miasta zależy od tego jak wiele w niego inwestujemy, stąd też pomimo wielu trudności i niełatwych do przewidzenia czasów, zaplanowaliśmy na inwestycje blisko 34 mln zł. Jednak wierzę, że to nie wszystkie zadania, które będziemy realizować w tym roku – mówił podczas sesji burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Jacek Borkowski - Skarbnik Miasta Jasła 

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości: 190,6 mln złotych, w tym dochody bieżące: 175 mln zł i majątkowe: 15,6 mln zł. – Wydatki wynoszą ogółem: 205,3 mln zł, w tym wydatki bieżące 171,4 mln zł i wydatki majątkowe 33,9 mln zł. Planowany deficyt na 2021 rok (14,7 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego, z pożyczki NFOŚiGW, nadwyżki z lat ubiegłych oraz z wolnych środków. Przewidywane zadłużenie na koniec 2021 roku będzie 11,02 proc. do planowanych dochodów – wylicza Jacek Borkowski, skarbnik Miasta Jasła.

Wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone głównie na zadania inwestycyjne, wyniosą 33,9 mln zł , przy czym warto wspomnieć, że dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 11,2 mln zł .

Na usprawnienia komunikacyjne Miasto zabezpieczyło 8,3 mln zł .Są w tym m.in.:

budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle – 3,5 mln zł

budowa gminnych dróg na osiedlu „Na Kotlinę” – ul. Mendysa (kontynuacja) – 2,6 mln zł przebudowa ulicy Baczyńskiego i Grota Roweckiego – 1,25 mln zł

budowa skrzyżowania ulic Szopena, Grota Roweckiego oraz Szkolnej – 300 tys. zł

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, przeznaczonych zostanie 10,3 mln zł. Jest to:

poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – 6,3 mln zł 

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 1,8 mln zł

rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej – 1,4 mln zł 

budowa oświetlenia ulicznego – 300 tys. zł

budowa i przebudowa separatorów i kolektorów kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych – 350 tys. zł

W tym roku Miasto inwestować będzie również w gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Z przeznaczonych na ten cel 4,3 mln zł zaplanowano:

przebudowę Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem – 2,9 mln zł

wkład do budowy mieszkalnego budynku czynszowego (ul. Krasińskiego) – 1 mln zł

realizacja przestrzeni miejskiej – 250 tys. zł

zakup nieruchomości na cele inwestycyjne i modernizacja miejskich budynków i lokali – 200 tys. zł.

Na działania kulturalne, ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną zapewniono 10,1 mln zł i jest to:  

budowa Centrum Kultury, Techniki i Przedsiębiorczości (zadanie dofinansowane ze środków UE)  – 8,5 mln zł

przebudowa Muzeum Regionalnego w Jaśle (zadanie dofinansowane ze środków UE)  – 980 tys. zł

dotacja celowa dla MOSiR – wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu przy ul. Śniadeckich – etap II i III – 440 tys. zł

Ponadto w budżecie na 2021 rok uwzględniono dotacje dla instytucji kultury: Jasielski Dom Kultury – 2 mln 495 tys. zł, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle – 1 mln 931 tys. zł, oraz Muzeum Regionalne w Jaśle – 1 mln 745 tys. zł. Z kolei MOSiR otrzymał dotację w wysokości 2 mln 052 tys. zł.

Budżet na 2021 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, poparło 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, jedna osoba nie głosowała.

 UM Jasła 

 

 

Liczba odsłon: 636


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~urząd miasta  |  wtorek, 12 stycznia 2021 10:41
Najlepiej rządzić i dzielić cudzymi. W działalności prywatnej żaden z tych dzielących nie zarobiłby złamanego grosza.
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Piłkarze Czarnych Jasło dostali tylko 68 tys. złotych, a siatkarze aż 160 tys. złotych dotacji
22 stycznia 2021
Komisja konkursowa dokonała podziału środków dla klubów działających na terenie Miasta..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021